ارز IRR

راهنما : بابل

شهرستانها / مناطق

کشور:ايران
استان:Мазандаран
شهر:بابل
تلفن نماد:+98 (011) XXXXXX
ليست قيمت محصولات / خدمات
نمايشگاه بابل
نرخ ارزجغرافياي
موقعيت جغرافيايي استان مازندران
استان مازندران با حدود 24 هزار كيلومتر مربع مساحت بين 47 دقيقه تا 38 درجه و 5 دقيقه ْ عرض شمالي و 50 درجه و 34 دقيقه تا 56 درجه و 14 دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ قرار گرفته است. درياي مازندران در شمال استان تهران و سمنان ، در جنوب واستانهاي گيلان و گلستان به ترتيب در غرب و شرق آن قرارگرفته است . براساس آخرين تقسيمــــات كشوري سال 1375 وبا توجه به تفكيك استان گلستان از استان مازندران ، اين استان درحال حاضر 14 شهرستان ، 38 شهــر، 34 بخش و 100 دهستان دارد.راهنما : بابل
مقایسه0
Clearوضعیت ها انتخاب شده: 0