ارز IRR

راهنما : اروميه

شهرستانها / مناطق

کشور:ايران
استان:Западный Азербаиджан
شهر:اروميه
تلفن نماد:+98 (0441 ) XXX
ليست قيمت محصولات / خدمات
نمايشگاه اروميه
نرخ ارزجغرافياي
استان آذربایجان غربی در شمال غربی ایران قرار دارد و از شمال به کشور های جمهوری آذربایجان و ترکیه ، از مغرب به کشور های ترکیه و عراق از جنوب به استان کردستان و از مشرق به استان آذربایجان شرقی و استان زنجان محدود است . طول مرز آبی و خاکی استان با کشور های همسایه مجموعا 805 کیلومتر به ترتیب زیر است : از طرف شمال نزدیک به 488 کیلومتر مرز خاکی با ترکیه . از طرف مغرب ، نزدیک به 200 کیلومتر مرز خاکی با عراق .
وسعت :
موقعیت جغرافیایی استان آذربایجان غربی

آذربایجان غربی ( با احتساب دریاچه ارومیه ) 43660 کیلومتر مربع وسعت دارد که 65/2 درصد مساحت کل کشور را تشکیل می دهد . از این مقدار ، حدود یک میلیون هکتار آن زمینهای قابل بهره برداری می باشد . شاید برخی چنین تصور کنند که پست ترین ناحیه آذربایجان دریاچه ارومیه است ، در حالی که دریاچه مزبور حدود 1275 متر از سطح دریاهای آزاد ارتفاع دارد .
آبهای معدنی :

استان آذربایجان غربی از لحاظ آبهای معدنی غنی می باشد برخی از آنها به دریاچه می ریزند و برخی از طریق آبهای زیرزمینی به داخل دریاچه نفوذ می کنند و بدین طریق انواع مواد معدنی را وارد دریاچه می کنند . مهمترین آنها ، عبارتند از :
کوه ها :
موقعیت جغرافیایی استان آذربایجان غربی

کوه آتشفشانی آرارات یا کوه نوح که به ترکی آغری داغ نامیده می شود . دو رشته کوه از آن منشعب شده و به طرف ایران پیش می آید . رشته اصلی از جنوب ارز روم گذشته به ارتفاعات شمالی آذربایجان می پیوندد و به تدریج در امتداد مشرق ، ارتفاع آن کاهش می یابد و به دره وسیع آق چای ( قطور ) ختم می شود . رشته دوم که از آرارات جدا می شود ، در جهت جنوب پیش آمده و بین آذربایجان غربی و ترکیه قرار گرفته است . خط الراس این کوه ها حوضه آبگیر ایران و ترکیه است که آب دامنه های شرقی را به دریاچه ارومیه و دامنه های غربی را به دریاچه وان می ریزد . بطور کلی ، منطقه آذربایجان شمالی یکی از مراکز بزرگ نا آرامیهای درونی زمین و لرزشهای شدید است . آتشفشانها و زلزله های سخت ، چندین بار وضع برجستگی ها را دگرگون ساخته است .
آب هوا :
موقعیت جغرافیایی استان آذربایجان غربی

آذربایجان غربی گرچه عمدتا تحت تاثیر جریانهای هوایی مرطوب اقیانوس اطلس و مدینترانه قرار می گیرد ، ولی در برخی از ماههای زمستان ، توده های هوای سرد از سوی شمال به این طرف کشیده می شود که در کاهش دمای هوای استان تاثیر بسیار دارد .
رودها :
موقعیت جغرافیایی استان آذربایجان غربی

رود های موجود در استان بشرح ذیل میباشد :

1) زرینه رود ( جغتو چای )

2) سیمینه رود ( تاتائو )

3) مهاباد رود

4) باراندوز چای

5) شهر چای

6) نازلو چای

7) زولا چایراهنما : اروميه
مقایسه0
Clearوضعیت ها انتخاب شده: 0