زبان_فارسی
ارز IRR
آند in ايران - Product catalog, buy wholesale and retail at https://ir.all.biz
فیلترها
×

قيمت, IRR

 – 

تحویل از کشور

آند in ايران

پیدا شده است: 34 products
آند مس 10x200 M1
Wholesale and retail
586040.96 IRR
سعر الجملة
556734.25 IRR  (از 8  کیلو گرم)
در دسترس است
KMI Company, TOO
Delivery in ايران from قزاقستان
مقایسه
آند از МетТрансТерминал
آند
Wholesale and retail
226240.37 IRR
سعر الجملة
203653.67 IRR  (از 10  قطعه)
در دسترس است
MetTransTerminal
Delivery in ايران from قزاقستان
(64 reviews)
مقایسه
آند از МетПромКо
آند
Wholesale and retail
215040352.89 IRR
سعر الجملة
208589142.3 IRR  (از 2 تن)
در دسترس است
MetPromKo, TOO
Delivery in ايران from قزاقستان
(3 reviews)
مقایسه
کبالت آند K1U
Wholesale and retail
240427.06 IRR
سعر الجملة
228387.04 IRR  (از 20  کیلو گرم)
در دسترس است
KMI Company, TOO
Delivery in ايران from قزاقستان
مقایسه
آند از МетТрансТерминал
آند
Wholesale and retail
625707.69 IRR
سعر الجملة
563174.26 IRR  (از 10  قطعه)
در دسترس است
MetTransTerminal
Delivery in ايران from قزاقستان
(64 reviews)
مقایسه
نیکل آند 10x250x1000 NPA-1 GOST 2132-90
Wholesale and retail
1652936.05 IRR
سعر الجملة
1570335.91 IRR  (از 3  کیلو گرم)
در دسترس است
KMI Company, TOO
Delivery in ايران from قزاقستان
مقایسه
آند از МетТрансТерминал
آند
Wholesale and retail
625707.69 IRR
سعر الجملة
563174.26 IRR  (از 10  قطعه)
در دسترس است
MetTransTerminal
Delivery in ايران from قزاقستان
(64 reviews)
مقایسه
آند سرب С1
Wholesale and retail
165293.6 IRR
سعر الجملة
156986.92 IRR  (از 30  کیلو گرم)
در دسترس است
KMI Company, TOO
Delivery in ايران from قزاقستان
مقایسه
آند از МетТрансТерминал
آند
Wholesale and retail
171733.62 IRR
سعر الجملة
154560.25 IRR  (از 10  قطعه)
در دسترس است
MetTransTerminal
Delivery in ايران from قزاقستان
(64 reviews)
مقایسه
آند روی 10x200x500 Ts0 GOST 1180-91
Wholesale and retail
180320.3 IRR
سعر الجملة
171266.95 IRR  (از 27  کیلو گرم)
در دسترس است
KMI Company, TOO
Delivery in ايران from قزاقستان
مقایسه
آند از МетТрансТерминал
آند
Wholesale and retail
171733.62 IRR
سعر الجملة
154560.25 IRR  (از 10  قطعه)
در دسترس است
MetTransTerminal
Delivery in ايران from قزاقستان
(64 reviews)
مقایسه
آند قلع 10x200 O1 TU 48-21-144-90
Wholesale and retail
1517695.82 IRR
سعر الجملة
1441815.7 IRR  (از 3  کیلو گرم)
در دسترس است
KMI Company, TOO
Delivery in ايران from قزاقستان
مقایسه
آند از МетТрансТерминал
آند
Wholesale and retail
171733.62 IRR
سعر الجملة
154560.25 IRR  (از 10  قطعه)
در دسترس است
MetTransTerminal
Delivery in ايران from قزاقستان
(64 reviews)
مقایسه
آند فنی کادمیوم 8x300x500 KD0 GOST 1468-90
Wholesale and retail
240427.06 IRR
سعر الجملة
228387.04 IRR  (از 20  کیلو گرم)
در دسترس است
KMI Company, TOO
Delivery in ايران from قزاقستان
مقایسه
آند مس 10x200x1000 AMF
Wholesale and retail
586040.96 IRR
سعر الجملة
556734.25 IRR  (از 8  کیلو گرم)
در دسترس است
KMI Company, TOO
Delivery in ايران from قزاقستان
مقایسه
Анод кадмиевый 5х300 КД0 ГОСТ 1468-90
Wholesale and retail
240427.06 IRR
سعر الجملة
228387.04 IRR  (از 20  کیلو گرم)
در دسترس است
KMI Company, TOO
Delivery in ايران from قزاقستان
مقایسه
آند مس 10x200x1000 M1f
Wholesale and retail
586040.96 IRR
سعر الجملة
556734.25 IRR  (از 8  کیلو گرم)
در دسترس است
KMI Company, TOO
Delivery in ايران from قزاقستان
مقایسه
AMF آند مسی
Wholesale and retail
586040.96 IRR
سعر الجملة
556734.25 IRR  (از 8  کیلو گرم)
در دسترس است
KMI Company, TOO
Delivery in ايران from قزاقستان
مقایسه
مس آند M1
Wholesale and retail
586040.96 IRR
سعر الجملة
556734.25 IRR  (از 8  کیلو گرم)
در دسترس است
KMI Company, TOO
Delivery in ايران from قزاقستان
مقایسه
آند مس 8x200x1000 AMF
Wholesale and retail
586040.96 IRR
سعر الجملة
556734.25 IRR  (از 8  کیلو گرم)
در دسترس است
KMI Company, TOO
Delivery in ايران from قزاقستان
مقایسه
نیکل آند 6x600 NPA-2 GOST 2132-90
Wholesale and retail
1652936.05 IRR
سعر الجملة
1570335.91 IRR  (از 3  کیلو گرم)
در دسترس است
KMI Company, TOO
Delivery in ايران from قزاقستان
مقایسه
Анод кадмиевый технический 10х300 КД0 ГОСТ 1468-90
Wholesale and retail
240427.06 IRR
سعر الجملة
228387.04 IRR  (از 20  کیلو گرم)
در دسترس است
KMI Company, TOO
Delivery in ايران from قزاقستان
مقایسه
آند روی 8x500x1000 Ts0A GOST 1180-91
Wholesale and retail
180320.3 IRR
سعر الجملة
171266.95 IRR  (از 27  کیلو گرم)
در دسترس است
KMI Company, TOO
Delivery in ايران from قزاقستان
مقایسه
آند روی 8x500x1000 Ts0 GOST 1180-91
Wholesale and retail
180320.3 IRR
سعر الجملة
171266.95 IRR  (از 27  کیلو گرم)
در دسترس است
KMI Company, TOO
Delivery in ايران from قزاقستان
مقایسه
آند روی 6x500x1000 Ts0A GOST 1180-91
Wholesale and retail
180320.3 IRR
سعر الجملة
171266.95 IRR  (از 27  کیلو گرم)
در دسترس است
KMI Company, TOO
Delivery in ايران from قزاقستان
مقایسه
آند روی Ts1 GOST 1180-91
Wholesale and retail
180320.3 IRR
سعر الجملة
171266.95 IRR  (از 27  کیلو گرم)
در دسترس است
KMI Company, TOO
Delivery in ايران from قزاقستان
مقایسه
آند کادمیوم KD1 GOST 1468-90
Wholesale and retail
240427.06 IRR
سعر الجملة
228387.04 IRR  (از 20  کیلو گرم)
در دسترس است
KMI Company, TOO
Delivery in ايران from قزاقستان
مقایسه
آند روی 12x500x1000 Ts0A GOST 1180-91
Wholesale and retail
180320.3 IRR
سعر الجملة
171266.95 IRR  (از 27  کیلو گرم)
در دسترس است
KMI Company, TOO
Delivery in ايران from قزاقستان
مقایسه
آند روی Ts2 GOST 1180-91
Wholesale and retail
180320.3 IRR
سعر الجملة
171266.95 IRR  (از 27  کیلو گرم)
در دسترس است
KMI Company, TOO
Delivery in ايران from قزاقستان
مقایسه
قبلي12تل
مقایسه0
Clearوضعیت ها انتخاب شده: 0