زبان_فارسی
ارز IRR
انجیر buy in تهران on زبان_فارسی
خرید کن انجیر
انجیر

انجیر

در دسترس است
قیمت را از فروشنده تعیین کنید
Shipping:
ايران, تهران
(نمایش بر روی نقشه)
+98( 
نمایش تلفن ها
توضيحات
انجیراست و غالبا درکتاب مقدسو قرآن و سنت،وتوراتذکر شدهنیز هست.شواهدباستاننشان می دهد کهسومری هاوآشوری هاانجیراستفاده می شود.خانهانجیراست که احتمالادر ایران باستانسعودی،اماامروزانجیراستدرغربآسیاوآسیایصغیر،از جملهایرانکشت شده است.انجیردرآب و هوای گرمرشد می کند.شکلدرختبلندیحدود 5 تا6 متر.شکلدرختانرابرگ های سبزوخاکستریورنگمیوهانجیرزرد است
Shipping method
Contact the seller
انجیر
انجیر
براي
by the goods
Your message must contain at least 20 symbols. The message must not be more than 2000 symbols.
آيا در زمينه مورد نياز را پر نمي
درست است نه ميدان
درست است نه ميدان
مقایسه0
Clearوضعیت ها انتخاب شده: 0