زبان_فارسی
ارز IRR
برمكسس in ايران - Product catalog, buy wholesale and retail at https://ir.all.biz
فیلترها
×

قيمت, IRR

 – 

تحویل از کشور

برمكسس in ايران

پیدا شده است: 48 products
در دسترس است
+793 
نمایش تلفن ها
Biotrejd, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
مخلوط "ShenMiks دور" 2.5٪ از
Wholesale and retail
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
58335.07 IRR   أمر من 25 تن
در دسترس است
+380 
نمایش تلفن ها
Valkormiks (Shenkon TM)
Delivery in ايران from اوکراین
مقایسه
در دسترس است
+793 
نمایش تلفن ها
Biotrejd, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
مخلوط علاوه بر BVMD و برای گوسفند و بز (10٪).
Only wholesale
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
27435.16 IRR   أمر من 25  کیلو گرم
در دسترس است
+380 
نمایش تلفن ها
Valkormiks (Shenkon TM)
Delivery in ايران from اوکراین
مقایسه
در دسترس است
+793 
نمایش تلفن ها
Biotrejd, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
مخلوط ShenMiks Bridin لیر مرغ پرورش 1٪ (25 کیلوگرم
Wholesale and retail
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
74244.64 IRR   أمر من 25 تن
در دسترس است
+380 
نمایش تلفن ها
Valkormiks (Shenkon TM)
Delivery in ايران from اوکراین
مقایسه
در دسترس است
+793 
نمایش تلفن ها
Biotrejd, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
مخلوط ShenMiks لیر 2٪ مرغ تخمگذار (25 کیلوگرم
Wholesale and retail
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
54446.07 IRR   أمر من 25 تن
در دسترس است
+380 
نمایش تلفن ها
Valkormiks (Shenkon TM)
Delivery in ايران from اوکراین
مقایسه
در دسترس است
+793 
نمایش تلفن ها
Biotrejd, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
87325.84 IRR
در دسترس است
+380 
نمایش تلفن ها
Valkormiks (Shenkon TM)
Delivery in ايران from اوکراین
مقایسه
44193.24 IRR
در دسترس است
+380 
نمایش تلفن ها
Valkormiks (Shenkon TM)
Delivery in ايران from اوکراین
مقایسه
مخلوط ShenMiks موجب شروع 2.5٪ شروع گوشتی (25
Wholesale and retail
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
61516.99 IRR   أمر من 25 تن
در دسترس است
+380 
نمایش تلفن ها
Valkormiks (Shenkon TM)
Delivery in ايران from اوکراین
مقایسه
موجب ShenMiks مخلوط چربی 2.5٪ پرواربندی جوجه های
Wholesale and retail
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
54446.07 IRR   أمر من 25 تن
در دسترس است
+380 
نمایش تلفن ها
Valkormiks (Shenkon TM)
Delivery in ايران from اوکراین
مقایسه
مخلوط چربی ShenMiks موجب 1٪ پرواربندی جوجه های
Wholesale and retail
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
59961.39 IRR   أمر من 25 تن
در دسترس است
+380 
نمایش تلفن ها
Valkormiks (Shenkon TM)
Delivery in ايران from اوکراین
مقایسه
موجب ShenMiks مخلوط چربی 0.5٪ پرواربندی جوجه های
Wholesale and retail
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
98144.34 IRR   أمر من 25 تن
در دسترس است
+380 
نمایش تلفن ها
Valkormiks (Shenkon TM)
Delivery in ايران from اوکراین
مقایسه
مخلوط ShenMiks موجب شروع 1٪ شروع گوشتی (25 کیلوگرم
Wholesale and retail
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
69648.54 IRR   أمر من 25 تن
در دسترس است
+380 
نمایش تلفن ها
Valkormiks (Shenkon TM)
Delivery in ايران from اوکراین
مقایسه
مخلوط ShenMiks Bridin لیر 0.5٪ مرغ پرورش (25
Wholesale and retail
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
127135.11 IRR   أمر من 25 تن
در دسترس است
+380 
نمایش تلفن ها
Valkormiks (Shenkon TM)
Delivery in ايران from اوکراین
مقایسه
مخلوط ShenMiks لیر 1٪ مرغ تخمگذار (25 کیلوگرم
Wholesale and retail
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
58688.62 IRR   أمر من 25 تن
در دسترس است
+380 
نمایش تلفن ها
Valkormiks (Shenkon TM)
Delivery in ايران from اوکراین
مقایسه
مخلوط مرغ ShenMiks لیر 0.5٪ تخمی مرغ (25 کیلوگرم
Wholesale and retail
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
114053.91 IRR   أمر من 25 تن
در دسترس است
+380 
نمایش تلفن ها
Valkormiks (Shenkon TM)
Delivery in ايران from اوکراین
مقایسه
انرژی مخلوط Shenmiks Enerdzhi. ویژه (یک بار
Only wholesale
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
90154.21 IRR   أمر من 10  کیلو گرم
در دسترس است
+380 
نمایش تلفن ها
Valkormiks (Shenkon TM)
Delivery in ايران from اوکراین
مقایسه
مخلوط ShenMiks لیر 0.5٪ مرغ (25 کیلوگرم کیسه)
Wholesale and retail
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
96023.07 IRR   أمر من 25 تن
در دسترس است
+380 
نمایش تلفن ها
Valkormiks (Shenkon TM)
Delivery in ايران from اوکراین
مقایسه
مخلوط ShenMiks موجب شروع 0.5٪ شروع گوشتی (25
Wholesale and retail
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
117942.91 IRR   أمر من 25 تن
در دسترس است
+380 
نمایش تلفن ها
Valkormiks (Shenkon TM)
Delivery in ايران from اوکراین
مقایسه
مخلوط مرغ ShenMiks لیر 2٪ از نژادهای تخم مرغ (25
Wholesale and retail
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
61516.99 IRR   أمر من 25 تن
در دسترس است
+380 
نمایش تلفن ها
Valkormiks (Shenkon TM)
Delivery in ايران from اوکراین
مقایسه
مخلوط ShenMiks خرگوش در حدود 2.5٪ از خرگوش با
Wholesale and retail
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
39950.69 IRR   أمر من 25 تن
در دسترس است
+380 
نمایش تلفن ها
Valkormiks (Shenkon TM)
Delivery in ايران from اوکراین
مقایسه
مخلوط مرغ ShenMiks لیر 1٪ تخمی مرغ (25 کیلوگرم
Wholesale and retail
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
67739.4 IRR   أمر من 25 تن
در دسترس است
+380 
نمایش تلفن ها
Valkormiks (Shenkon TM)
Delivery in ايران from اوکراین
مقایسه
48647.92 IRR
در دسترس است
+380 
نمایش تلفن ها
Valkormiks (Shenkon TM)
Delivery in ايران from اوکراین
مقایسه
98285.76 IRR
در دسترس است
+380 
نمایش تلفن ها
Valkormiks (Shenkon TM)
Delivery in ايران from اوکراین
مقایسه
46526.64 IRR
در دسترس است
+380 
نمایش تلفن ها
Valkormiks (Shenkon TM)
Delivery in ايران from اوکراین
مقایسه
66678.76 IRR
در دسترس است
+380 
نمایش تلفن ها
Valkormiks (Shenkon TM)
Delivery in ايران from اوکراین
مقایسه
قبلي12تل
براي
by the goods
Your message must contain at least 20 symbols. The message must not be more than 2000 symbols.
آيا در زمينه مورد نياز را پر نمي
درست است نه ميدان
درست است نه ميدان
مقایسه0
Clearوضعیت ها انتخاب شده: 0