زبان_فارسی
ارز IRR
بسته بندی مواد غذایی in ايران - Product catalog, buy wholesale and retail at https://ir.all.biz
فیلترها
×

قيمت, IRR

 – 

نام تجاری

تحویل از کشور

بسته بندی مواد غذایی in ايران

پیدا شده است: 35 products
جعبه رول 120h120h50 میلی متر
Wholesale and retail
در دسترس است
+734 
نمایش تلفن ها
FoodFace
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
بسته بندی مواد غذایی از ЭКОПАКСНАБ
بسته بندی مواد غذایی
Only wholesale
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
3314.36 IRR   أمر من 50000  قطعه
در دسترس است
+748 
نمایش تلفن ها
EKOPAKSNAB, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
بسته بندی مواد غذایی از ТПК Вектор
بسته بندی مواد غذایی
Only wholesale
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
9280.22 IRR   أمر من 2  قطعه
در دسترس است
+791 
نمایش تلفن ها
TPK Vektor, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
بسته بندی مواد غذایی از Abu dabi plastiks
بسته بندی مواد غذایی
در دسترس است
+998 
نمایش تلفن ها
Abu dabi plastiks,OOO
Delivery in ايران from ازبکستان
مقایسه
جعبه رول 170h110h50 میلی متر
Wholesale and retail
در دسترس است
+734 
نمایش تلفن ها
FoodFace
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
بسته بندی مواد غذایی از ЭКОПАКСНАБ
بسته بندی مواد غذایی
Only wholesale
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
3314.36 IRR   أمر من 50000  قطعه
در دسترس است
+748 
نمایش تلفن ها
EKOPAKSNAB, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
بسته بندی مواد غذایی از Abu dabi plastiks
بسته بندی مواد غذایی
در دسترس است
+998 
نمایش تلفن ها
Abu dabi plastiks,OOO
Delivery in ايران from ازبکستان
مقایسه
جعبه رول 180h100h50 میلی متر
Wholesale and retail
در دسترس است
+734 
نمایش تلفن ها
FoodFace
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
بسته بندی مواد غذایی از ЭКОПАКСНАБ
بسته بندی مواد غذایی
Only wholesale
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
9943.09 IRR   أمر من 50000  قطعه
در دسترس است
+748 
نمایش تلفن ها
EKOPAKSNAB, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
بسته بندی مواد غذایی از Abu dabi plastiks
بسته بندی مواد غذایی
در دسترس است
+998 
نمایش تلفن ها
Abu dabi plastiks,OOO
Delivery in ايران from ازبکستان
مقایسه
جعبه رول 160h100h50 میلی متر
Wholesale and retail
در دسترس است
+734 
نمایش تلفن ها
FoodFace
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
بسته بندی مواد غذایی از Abu dabi plastiks
بسته بندی مواد غذایی
در دسترس است
+998 
نمایش تلفن ها
Abu dabi plastiks,OOO
Delivery in ايران from ازبکستان
مقایسه
بسته بندی مواد غذایی از ЭКОПАКСНАБ
بسته بندی مواد غذایی
Only wholesale
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
8617.34 IRR   أمر من 50000  قطعه
تحت نظم, 30 روز
+748 
نمایش تلفن ها
EKOPAKSNAB, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
جعبه رول 150h100h40 میلی متر
Wholesale and retail
در دسترس است
+734 
نمایش تلفن ها
FoodFace
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
بسته بندی مواد غذایی از Abu dabi plastiks
بسته بندی مواد غذایی
در دسترس است
+998 
نمایش تلفن ها
Abu dabi plastiks,OOO
Delivery in ايران from ازبکستان
مقایسه
بسته بندی مواد غذایی از ЭКОПАКСНАБ
بسته بندی مواد غذایی
9280.22 IRR
تحت نظم, 35 روز
+748 
نمایش تلفن ها
EKOPAKSNAB, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
جعبه رول 300h210h50 میلی متر
Wholesale and retail
در دسترس است
+734 
نمایش تلفن ها
FoodFace
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
بسته بندی مواد غذایی از ЭКОПАКСНАБ
بسته بندی مواد غذایی
Only wholesale
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
6628.73 IRR   أمر من 50000  قطعه
تحت نظم, 35 روز
+748 
نمایش تلفن ها
EKOPAKSNAB, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
جعبه رول 145h105h50 میلی متر
Wholesale and retail
در دسترس است
+734 
نمایش تلفن ها
FoodFace
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
بسته بندی مواد غذایی از ЭКОПАКСНАБ
بسته بندی مواد غذایی
تحت نظم, 30 روز
+748 
نمایش تلفن ها
EKOPAKSNAB, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
جعبه رول 180h160h50 میلی متر
Wholesale and retail
در دسترس است
+734 
نمایش تلفن ها
FoodFace
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
جعبه رول 145h105h40 میلی متر
Wholesale and retail
در دسترس است
+734 
نمایش تلفن ها
FoodFace
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
جعبه رول 210h145h40 میلی متر
Wholesale and retail
در دسترس است
+734 
نمایش تلفن ها
FoodFace
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
جعبه رول 290h100h50 میلی متر
Wholesale and retail
در دسترس است
+734 
نمایش تلفن ها
FoodFace
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
جعبه رول 280h115h60 میلی متر
Wholesale and retail
در دسترس است
+734 
نمایش تلفن ها
FoodFace
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
جعبه رول 270h190h50 میلی متر
Wholesale and retail
در دسترس است
+734 
نمایش تلفن ها
FoodFace
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
جعبه رول 270h100h50 میلی متر
Wholesale and retail
در دسترس است
+734 
نمایش تلفن ها
FoodFace
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
جعبه رول 280h160h50 میلی متر
Wholesale and retail
در دسترس است
+734 
نمایش تلفن ها
FoodFace
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
جعبه رول 270h50h50 میلی متر
Wholesale and retail
در دسترس است
+734 
نمایش تلفن ها
FoodFace
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
قبلي12تل
براي
by the goods
Your message must contain at least 20 symbols. The message must not be more than 2000 symbols.
آيا در زمينه مورد نياز را پر نمي
درست است نه ميدان
درست است نه ميدان
مقایسه0
Clearوضعیت ها انتخاب شده: 0