زبان_فارسی
ارز IRR
دستگاه تهیه نمونه ذوب تحت خلاء ، جهت اندازه گیری دانستیه buy in تهران on زبان_فارسی
خرید کن دستگاه تهیه نمونه ذوب تحت خلاء ، جهت اندازه گیری دانستیه
دستگاه تهیه نمونه ذوب تحت خلاء ، جهت اندازه گیری دانستیه

دستگاه تهیه نمونه ذوب تحت خلاء ، جهت اندازه گیری دانستیه

از کالاهاي توليد شده
در دسترس است
قیمت را از فروشنده تعیین کنید
Shipping:
فروشنده
ايران, تهران
(نمایش بر روی نقشه)
+98( 
نمایش تلفن ها
توضيحات
þهمانطور یکه کارشناسان و افراد با تجربه در صنعت ریخته گری مستحضرند .
وجود گازهای محلول در مذاب آلیاژهای آلومینیوم باعث ایجاد تاثیرات مضر در خواص متالوژیکی قطعات ریخته گری می شود
þ بنابر این برای به کنترل درآوردن آن از روشهای مختلف گاز زدایی که متداول بوده است استفاده میگردد
þ با توجه به اینکه هیچگونه ابزاری برای تعیین مقدار دقیق آن در دسترس نمی باشد و اگرهم باشد خیلی گرانقیمت است ، در نتیجه تعیین مقدار گاززداها امکان پذیر نبوده واحتمال ماندن گاز ویا بیشتر استفاده کردن از گاز زداها وجود دارد که از نظر اقتصادی در چنین بازار رقابتی قابل توجیه نیست
þ استفاده کردن از دستگاه مزبور برای تعیین مقدار مورد نیاز گاز زدا و حصول اطمینان کامل از نماندن گاز ، این امکان را بوجود می آورد که از نظر ضایعات احتمالی ، جلوگیری و صرفه اقتصادی را در نظر داشت وجود گازهای محلول در مذاب آلیاژهای آلومینیوم باعث ایجاد تاثیرات مضر در خواص متالوژیکی قطعات ریخته گری می شود . بنابر این برای به کنترل درآوردن آن از روشهای مختلف گاز زدایی که متداول بوده است استفاده میگردد
Contact the seller
دستگاه تهیه نمونه ذوب تحت خلاء ، جهت اندازه گیری دانستیه
دستگاه تهیه نمونه ذوب تحت خلاء ، جهت اندازه گیری دانستیه
Shipping method
مقایسه0
Clearوضعیت ها انتخاب شده: 0