زبان_فارسی
ارز IRR
گندم in ايران - Product catalog, buy wholesale and retail at https://ir.all.biz
فیلترها
×

قيمت, IRR

 – 

تحویل از کشور

نوع محصول

  • 1
  • 1
Open all ↑

گندم in ايران

پیدا شده است: 16 products
گندم
Only wholesale
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
93.33 IRR   أمر من 20 تن
تحت نظم, 5 روز
Asfir Trans Logistics
Delivery in ايران from قزاقستان
مقایسه
گندم از Eco Core
گندم
در دسترس است
Eco Core, SRL
Delivery in ايران from مولدووا
مقایسه
گندم
Only wholesale
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
8866.68 IRR   أمر من 2 تن
تحت نظم, 5 روز
Asfir Trans Logistics
Delivery in ايران from قزاقستان
مقایسه
گندم
Only wholesale
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
93.33 IRR   أمر من 2 تن
تحت نظم, 5 روز
Asfir Trans Logistics
Delivery in ايران from قزاقستان
مقایسه
گندم
Only wholesale
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
8866.68 IRR   أمر من 2 تن
تحت نظم, 5 روز
Asfir Trans Logistics
Delivery in ايران from قزاقستان
مقایسه
گندم
Only wholesale
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
8866.68 IRR   أمر من 2 تن
تحت نظم, 5 روز
Asfir Trans Logistics
Delivery in ايران from قزاقستان
مقایسه
گندم
Only wholesale
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
8866.68 IRR   أمر من 2 تن
تحت نظم, 5 روز
Asfir Trans Logistics
Delivery in ايران from قزاقستان
مقایسه
گندم
Only wholesale
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
93.33 IRR   أمر من 2 تن
تحت نظم, 5 روز
Asfir Trans Logistics
Delivery in ايران from قزاقستان
مقایسه
گندم
Only wholesale
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
93.33 IRR   أمر من 2 تن
تحت نظم, 5 روز
Asfir Trans Logistics
Delivery in ايران from قزاقستان
مقایسه
گندم
Only wholesale
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
93.33 IRR   أمر من 2 تن
تحت نظم, 5 روز
Asfir Trans Logistics
Delivery in ايران from قزاقستان
مقایسه
گندم
Only wholesale
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
93.33 IRR   أمر من 2 تن
تحت نظم, 5 روز
Asfir Trans Logistics
Delivery in ايران from قزاقستان
مقایسه
گندم
Only wholesale
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
93.33 IRR   أمر من 2 تن
تحت نظم, 5 روز
Asfir Trans Logistics
Delivery in ايران from قزاقستان
مقایسه
در دسترس است
شرکت بازرگانی استیری
ایران, تهران 
مقایسه
در دسترس است
Zardasht Mahd Binalood.Co
ایران, مشهد 
مقایسه
در دسترس است
شركت بازرگاني و صنايع غذائي سبزدانه هرمزان
ایران, تهران 
مقایسه
در دسترس است
Vanda Tejarat
ایران, تهران 
مقایسه
مقایسه0
Clearوضعیت ها انتخاب شده: 0