ارز IRR
شهرستانها ايران
All.Biz ايران سيستم مرجع شهرستانها ايران

شهرستانها ايران

         
Array
شهر (422)استان مردم Dialing codeZip codes
بندر/لنگه هرمزگان +98 () XXXXXXXXX 
بندرعباس هرمزگان +98 (0761) XXXXX 
بندر/شناس هرمزگان +98 () XXXXXXXXX 
بندر/كنگ هرمزگان +98 () XXXXXXXXX 
بندر/معلم هرمزگان +98 () XXXXXXXXX 
بندرمقام هرمزگان +98 () XXXXXXXXX 
بندزك هرمزگان +98 () XXXXXXXXX 
بندر/كلاهي هرمزگان +98 () XXXXXXXXX 
خرم آبادیزد +98 () XXXXXXXXX 
شهرك صنعتي/اميريهتهران +98 () XXXXXXXXX 
شهرك صنعتي/عباس آبادتهران +98 (0292342) XX 
شهرك/انديشه/فاز2تهران +98 (0262354) XX 
شهرك/انقلابتهران +98 () XXXXXXXXX 
شهرك/خانهتهران +98 () XXXXXXXXX 
شهرك/مهندسي/زراعي/هماتهران +98 () XXXXXXXXX 
شهرك/وائينتهران +98 () XXXXXXXXX 
شهرك/پرديس/فاز2تهران +98 (0221235) XX 
آبشيرينکهگیلویه و بویر احمد +98 (0742253) XX 
بندر/حسينه هرمزگان +98 () XXXXXXXXX 
شهرك صنعتي/خوارزميتهران +98 (0292331) XX 
شهرك/آزادگانتهران +98 () XXXXXXXXX 
شهرك/انديشه/فاز1تهران +98 (0262351) XX 
شهرك/انديشه/فاز3تهران +98 (0262355) XX 
شهرك/انديشه/فاز4/فاز5تهران +98 (0262334) XX 
شهرك/صنعتي/سپهرتهران +98 () XXXXXXXXX 
شهرك/قائمتهران +98 () XXXXXXXXX 
شهرك/پرديس/فاز1تهران +98 (0221236) XX 
شهرك/پرديس/فاز3/فاز4تهران +98 () XXXXXXXXX 
شهريارتهران +98 () XXXXXXXXX 
كرجتهران +98 (0261) XXXXX 
ملاردتهران +98 (0262366) XX 
آبعليتهران +98 (0221582) XX 
آتشگاهتهران +98 () XXXXXXXXX 
آدران اسلامشهرتهران +98 () XXXXXXXXX 
آدران كرجتهران +98 () XXXXXXXXX 
آرانتهران +98 () XXXXXXXXX 
آزادشهرگلستان +98 (0174672) XX 
آساراتهران +98 () XXXXXXXXX 
آستاراگیلان +98 (0182521) XX 
آستانه اشرفيهگیلان +98 (0142422) XX 
ابركوهیزد +98 () XXXXXXXXX 
اراكمرکزی +98 (0861) XXXXX 
اسلام آبادتهران +98 () XXXXXXXXX 
اسلام شهر/شهرك/واوانتهران +98 (0228) XXXXX 
اشتهاردتهران +98 (0261772) XX 
امين آبادتهران +98 () XXXXXXXXX 
باجگانیزد +98 () XXXXXXXXX 
بافتکرمان +98 (0347422) XX 
بافقیزد +98 () XXXXXXXXX 
بندر/تياب هرمزگان +98 () XXXXXXXXX 
بندر/حميران هرمزگان +98 () XXXXXXXXX 
بندر/خمير هرمزگان +98 () XXXXXXXXX 
بندر/كياشهرگیلان +98 (0142481) XX 
بندر/چارك بندرلنگه هرمزگان +98 () XXXXXXXXX 
بومهنتهران +98 (0221222) XX 
بيجارکردستان +98 (0872422) XX 
تلخابایلام +98 () XXXXXXXXX 
توتكابنگیلان +98 (0132682) XX 
توچالتهران +98 (02923052) X 
جزيره/هرمز هرمزگان +98 (0763532) XX 
جواهردهمازندران +98 (0192533) XX 
خرم آباداردبیل +98 (0452566 ) X 
خورتهران +98 () XXXXXXXXX 
دليجانمرکزی +98 (0866422) XX 
دماوند/گيلاوندتهران +98 (0221522) XX 
دهلرانایلام +98 (0842722) XX 
دوشانلواردبیل +98 () XXXXXXXXX 
ديهوكیزد +98 () XXXXXXXXX 
رباط كريمتهران +98 (0229422) XX 
رضي آبادتهران +98 () XXXXXXXXX 
رفسنجانکرمان +98 (0391) XXXXX 
زرندکرمان +98 (0342422) XX 
زعفرانيهتهران +98 (0262451) XX 
سراوانگیلان +98 (0132587) XX 
سرخابتهران +98 () XXXXXXXXX 
سرپل ذهابکرمانشاه +98 (0834222) XX 
سلفچگانقم +98 (0252366) XX 
سنگ سفيدایلام +98 () XXXXXXXXX 
سياهكلانتهران +98 () XXXXXXXXX 
شريف آبادهمدان +98 () XXXXXXXXX 

قبلي123456تل
نمایش دادن:12243648
اگر آنها در شهرستان نشده است و يا مي خواهيد به تجديد اطلاعات در مورد شهرستان -- نظر webmaster

مقایسه0
Clearوضعیت ها انتخاب شده: 0