ارز IRR
ايران -  کد تلفن ها  :  سيستم مرجع  : ALL.BIZ: ايران

ايران - ا کد تلفن

فهرست کدهاي شهرستانها تلفن با قابليت جستجو بر حسب شهرستان ، شماره تلفن و کد منطقه

کد تلفني بين المللي از فرم : +98< ا کد تلفن >
از آرا ، در اين کشور به صورت سمبل تلفن : < ا کد تلفن >

Array
شهرستان (302)استان کد تلفن
بندرعباس هرمزگان+98 (0761) XXXXX
شهرك صنعتي/عباس آبادتهران+98 (0292342) XX
شهرك/انديشه/فاز2تهران+98 (0262354) XX
شهرك/پرديس/فاز2تهران+98 (0221235) XX
آبشيرينکهگیلویه و بویر احمد+98 (0742253) XX
شهرك صنعتي/خوارزميتهران+98 (0292331) XX
شهرك/انديشه/فاز1تهران+98 (0262351) XX
شهرك/انديشه/فاز3تهران+98 (0262355) XX
شهرك/انديشه/فاز4/فاز5تهران+98 (0262334) XX
شهرك/پرديس/فاز1تهران+98 (0221236) XX
كرجتهران+98 (0261) XXXXX
ملاردتهران+98 (0262366) XX
آبعليتهران+98 (0221582) XX
آزادشهرگلستان+98 (0174672) XX
آستاراگیلان+98 (0182521) XX
آستانه اشرفيهگیلان+98 (0142422) XX
اراكمرکزی+98 (0861) XXXXX
اسلام شهر/شهرك/واوانتهران+98 (0228) XXXXX
اشتهاردتهران+98 (0261772) XX
بافتکرمان+98 (0347422) XX
بندر/كياشهرگیلان+98 (0142481) XX
بومهنتهران+98 (0221222) XX
بيجارکردستان+98 (0872422) XX
توتكابنگیلان+98 (0132682) XX
توچالتهران+98 (02923052) X
جزيره/هرمز هرمزگان+98 (0763532) XX
جواهردهمازندران+98 (0192533) XX
خرم آباداردبیل+98 (0452566 ) XX
دليجانمرکزی+98 (0866422) XX
دماوند/گيلاوندتهران+98 (0221522) XX
دهلرانایلام+98 (0842722) XX
رباط كريمتهران+98 (0229422) XX
رفسنجانکرمان+98 (0391) XXXXX
زرندکرمان+98 (0342422) XX
زعفرانيهتهران+98 (0262451) XX
سراوانگیلان+98 (0132587) XX
سرپل ذهابکرمانشاه+98 (0834222) XX
سلفچگانقم+98 (0252366) XX
شهربيجارگیلان+98 (0132672) XX
شهرصنعتي/دليجانمرکزی+98 (0866444) XX
شهرك صنعتي/شاهرودسمنان+98 (0273332) XX
شهرك صنعتي/مهريزیزد+98 (0352533) XX
ضرغام آبادکهگیلویه و بویر احمد+98 (0744334) XX
طبسیزد+98 (0353422) XX
فرديستهران+98 (0292203) XX
فسافارس+98 (0731) XXXXX
فيروزكوهتهران+98 (0221622) XX
قره سوگلستان+98 (0173436) XX
قشم هرمزگان+98 (0763522) XX
كرمانشاهکرمانشاه+98 (0831) XXXXX
كيش هرمزگان+98 (0764442) XX
مشكين شهراردبیل+98 (0452522) XX
نساتهران+98 (0261526) XX
ياسوجکهگیلویه و بویر احمد+98 (0741) XXXXX
گچسرتهران+98 (0261528) XX
  بنابزنجان+98 (0241246) XX
  بهشهرمازندران+98 (152522) XXX
  تبريزآذربایجان شرقی+98 (0411) XXXXX
  تربت جامخراسان رضوی+98 (0528) XXXXX
  جلفاآذربایجان شرقی+98 (0492302  ) XX
  خرم آبادلرستان+98 (0661) XXXXX
  ده كردلرستان+98 (0662225 ) XX
  زنجانزنجان+98 (0241) XXXXX
  سبزوارخراسان رضوی+98 (0571) XXXXX
  سلمان شهرمازندران+98 (0192482) XX
  سنگ بستخراسان رضوی+98 (512624) XXX
  شهرك صنعتي/علي آبادسمنان+98 (0232477) XX
  شهرك صنعتي/والفجرگرمسارسمنان+98 (0232444) XX
  قائم شهرمازندران+98 (0123) XXXXX
  كارخانه/قند/فريمانخراسان رضوی+98 (05126253) X
  ماسولهگیلان+98 (0132757 ) XX
  نيشابورخراسان رضوی+98 (0551) XXXXX
   تنكابن/خرم آبادمازندران+98 (0192422) XX
   شهرك صنعتي/دامغانسمنان+98 (0232521) XX
Галугахمازندران+98 (0152) XXXXX
آبادانخوزستان+98 (0631) XXXXX
آزادشهر2گلستان+98 (0174678) XX
آملمازندران+98 (0121) XXXXX
آهودشتمازندران+98 (0122526) XX
ابهرزنجان+98 (0242521 ) XX
قبلي1234تل
نمایش دادن:12243648
اگر آنها در شهرستان نشده است و يا مي خواهيد به تجديد اطلاعات در مورد شهرستان -- نظر webmaster

مقایسه0
Clearوضعیت ها انتخاب شده: 0