زبان_فارسی
ارز IRR
حفاری و پمپ in ايران - Product catalog, buy wholesale and retail at https://ir.all.biz
فیلترها
×

قيمت, IRR

 – 

تحویل از کشور

حفاری و پمپ in ايران

پیدا شده است: 63 products
با این وجود оборудование оуй насос F ۱۶۰۰
Wholesale and retail
96614034.33 IRR
سعر الجملة
93594845.76 IRR  (از 2  قطعه)
در دسترس است
+861 
نمایش تلفن ها
Fujian Sanming YiKun Machinery Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
با این وجود оборудование оуй насос F ۱۳۰۰
Wholesale and retail
90575657.19 IRR
سعر الجملة
87556468.61 IRR  (از 2  قطعه)
در دسترس است
+861 
نمایش تلفن ها
Fujian Sanming YiKun Machinery Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
 F-۱۰۰۰ Оуое оборудование به насос
Wholesale and retail
66422148.6 IRR
سعر الجملة
63402960.03 IRR  (از 2  قطعه)
در دسترس است
+861 
نمایش تلفن ها
Fujian Sanming YiKun Machinery Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
 F500 ، оборудование оуовй насос
Wholesale and retail
66422148.6 IRR
سعر الجملة
63402960.03 IRR  (از 2  قطعه)
در دسترس است
+861 
نمایش تلفن ها
Fujian Sanming YiKun Machinery Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
به غیر از оборудование از насос F-۱۳۰۰ در برابر
Wholesale and retail
766873897.52 IRR
سعر الجملة
754797143.23 IRR  (از 2  قطعه)
در دسترس است
+861 
نمایش تلفن ها
Fujian Sanming YiKun Machinery Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
به این دلیل که оборудование به насос F1600.
Wholesale and retail
797065783.25 IRR
سعر الجملة
6038.38 IRR  (از 2  قطعه)
در دسترس است
+861 
نمایش تلفن ها
Fujian Sanming YiKun Machinery Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
 F ۵۰۰ آنуое оборудование оутой насос
Wholesale and retail
54345394.31 IRR
سعر الجملة
51326205.74 IRR  (از 2  قطعه)
در دسترس است
+861 
نمایش تلفن ها
Fujian Sanming YiKun Machinery Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
 F800 ، оборудование оуовй насос
Wholesale and retail
66422148.6 IRR
سعر الجملة
63402960.03 IRR  (از 2  قطعه)
در دسترس است
+861 
نمایش تلفن ها
Fujian Sanming YiKun Machinery Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БУРОВОЙ НАСОС اف 500
Wholesale and retail
60383771.46 IRR
سعر الجملة
57364582.89 IRR  (از 2  قطعه)
در دسترس است
+861 
نمایش تلفن ها
Fujian Sanming YiKun Machinery Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
آنуовй насос F-۸۰۰
Wholesale and retail
84210 IRR
سعر الجملة
42105 IRR  (از 2  قطعه)
در دسترس است
+861 
نمایش تلفن ها
Fujian Sanming YiKun Machinery Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
آنуовй насос F-۱۰۰۰
Wholesale and retail
84210 IRR
سعر الجملة
42105 IRR  (از 2  قطعه)
در دسترس است
+861 
نمایش تلفن ها
Fujian Sanming YiKun Machinery Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
با این وجود оборудование оуй насос F ۱۶۰۰
Wholesale and retail
84210 IRR
سعر الجملة
42105 IRR  (از 2  قطعه)
در دسترس است
+861 
نمایش تلفن ها
Fujian Sanming YiKun Machinery Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
به غیر از оборудование از насос F-۱۶۰۰ در برابر
Wholesale and retail
84210 IRR
سعر الجملة
42105 IRR  (از 2  قطعه)
در دسترس است
+861 
نمایش تلفن ها
Fujian Sanming YiKun Machinery Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
به غیر از оборудование از насос F-۱۰۰۰ در برابر
Wholesale and retail
84210 IRR
سعر الجملة
42105 IRR  (از 2  قطعه)
در دسترس است
+861 
نمایش تلفن ها
Fujian Sanming YiKun Machinery Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
به غیر از оборудование از насос F-۸۰۰ در برابر
Wholesale and retail
84210 IRR
سعر الجملة
42105 IRR  (از 2  قطعه)
در دسترس است
+861 
نمایش تلفن ها
Fujian Sanming YiKun Machinery Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
آنуой насос F1300
Wholesale and retail
84210 IRR
سعر الجملة
42105 IRR  (از 2  قطعه)
در دسترس است
+861 
نمایش تلفن ها
Fujian Sanming YiKun Machinery Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БУРОВОЙ НАСОС اف 500
Wholesale and retail
84210 IRR
سعر الجملة
42105 IRR  (از 2  قطعه)
در دسترس است
+861 
نمایش تلفن ها
Fujian Sanming YiKun Machinery Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
به غیر از оборудование از насос F-۵۰۰ در برابر
Wholesale and retail
84210 IRR
سعر الجملة
42105 IRR  (از 2  قطعه)
در دسترس است
+861 
نمایش تلفن ها
Fujian Sanming YiKun Machinery Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БУРОВОЙ НАСОС F 800
Wholesale and retail
84210 IRR
سعر الجملة
42105 IRR  (از 2  قطعه)
در دسترس است
+861 
نمایش تلفن ها
Fujian Sanming YiKun Machinery Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
آنуой насос F1000
Wholesale and retail
84210 IRR
سعر الجملة
42105 IRR  (از 2  قطعه)
در دسترس است
+861 
نمایش تلفن ها
Fujian Sanming YiKun Machinery Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
آنуой насос F500
Wholesale and retail
84210 IRR
سعر الجملة
42105 IRR  (از 2  قطعه)
در دسترس است
+861 
نمایش تلفن ها
Fujian Sanming YiKun Machinery Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
آنуой насос F800
Wholesale and retail
84210 IRR
سعر الجملة
42105 IRR  (از 2  قطعه)
در دسترس است
+861 
نمایش تلفن ها
Fujian Sanming YiKun Machinery Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
آنуовй насос F-۱۳۰۰
Wholesale and retail
84210 IRR
سعر الجملة
42105 IRR  (از 2  قطعه)
در دسترس است
+861 
نمایش تلفن ها
Fujian Sanming YiKun Machinery Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
آنуовй насос F-۱۶۰۰
Wholesale and retail
84210 IRR
سعر الجملة
42105 IRR  (از 2  قطعه)
در دسترس است
+861 
نمایش تلفن ها
Fujian Sanming YiKun Machinery Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
به این دلیل که оборудование به насос F1000.
Wholesale and retail
78498902.9 IRR
سعر الجملة
75479714.32 IRR  (از 2  قطعه)
در دسترس است
+861 
نمایش تلفن ها
Fujian Sanming YiKun Machinery Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
به این دلیل که оборудование به насос F800.
Wholesale and retail
66422148.6 IRR
سعر الجملة
63402960.03 IRR  (از 2  قطعه)
در دسترس است
+861 
نمایش تلفن ها
Fujian Sanming YiKun Machinery Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
به این دلیل که оборудование به насос F1300.
Wholesale and retail
766873897.52 IRR
سعر الجملة
736682011.79 IRR  (از 2  قطعه)
در دسترس است
+861 
نمایش تلفن ها
Fujian Sanming YiKun Machinery Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
به این دلیل که оборудование به насос F500.
Wholesale and retail
66422148.6 IRR
سعر الجملة
63402960.03 IRR  (از 2  قطعه)
در دسترس است
+861 
نمایش تلفن ها
Fujian Sanming YiKun Machinery Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
 F1300 ، оборудование оуовй насос
Wholesale and retail
766873897.52 IRR
سعر الجملة
736682011.79 IRR  (از 2  قطعه)
در دسترس است
+861 
نمایش تلفن ها
Fujian Sanming YiKun Machinery Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
قبلي123تل
براي
by the goods
Your message must contain at least 20 symbols. The message must not be more than 2000 symbols.
آيا در زمينه مورد نياز را پر نمي
درست است نه ميدان
درست است نه ميدان
مقایسه0
Clearوضعیت ها انتخاب شده: 0