ایران
کاهش مصرف سوخت order in اصفهان on زبان_فارسی
زبان_فارسی
ارز IRR
کاهش مصرف سوخت order in اصفهان on زبان_فارسی
سفارش کاهش مصرف سوخت
کاهش مصرف سوخت

کاهش مصرف سوخت

قيمت:
120000 IRR
ايران, اصفهان
+98( 
نمایش تلفن ها
توضيحات

شماره ثبت: 390020495


دستگاه کاهش سوخت

کاملاالکترونیکی وباسنسورحرارتی قابل برنامه ریزی کنترل ازراه دور(اینترنت)جهت کوره های هوفمن کلیه سوخت پاشهاالکترونیکی بوده وتوسط یک دستگاه مرکزی روی کوره نصب شده وسوخت رابه میزان معین وبادرجه حرارت تعیین شده به کلیه سوخت پاشهای رسانده وبا برنامه ریزی از پیش تعین شده مصرف می گرد د. دراین فرایندهم الودگی هوارا به میزان 70%کاهش می دهدوهم سرعت عمل رابالامی برد(کاهش زمان)وهم مصرف سوخت راکاملا بهینه وبه میزان 40%کاهش می دهد.

------------------------------------

کوره های آجر

دستگاه کاهش سوخت دارای سنسورحرارتی وقابل بر نامه ریزی درصورت نیازکنترل ازراه دوراینترنت سوخت مازوترا به صورت گازتبدیل کرده وباتزریق به سوخت پاش هاالکترونیکی درجه حرارت رابه سرعت بالابرده وبدون نیازبه کوره بان می توان بابرنامه زمان بندی شده به صورت خودکارسوخت رابهینه کرده ومصرف نمود ه این فرایند نبزدرکاهش مصرف سوخت و,آلودگی ناشی از مصرف رانیز به میزان 70%کاهش ونیزسرعت عمل را بالابرده وتامیزان 40%سوخت را کاهش میدهد

---------------------------------------

کوره ریخته گری

بانصب سنسورحرارتی وبدون نیازبه دم برقی وباسرعت عمل بالاسوخت رابهینه می سازدوبصورت گازوارده کوره می شوداین دستگاه باسیستم پی ل سی که دارا میباشد می تواند سوخت را با مقدار معین به سوخت پاش الکترونیکی وارد کرده وبا تزریق به داخل کوره عمل ذوب را انجام دهد . مصرف سوخت را به میزان 40% کاهش میدهد و آلوده گی ناشی از مصرف با این دستگاه به را به میزان 70% کاهش داد .

مزایای سیستم پیشرفته به شرح زیر

کنترل ازراه دور

کاهش سوخت بیششتر

کنتزل لحظه به لحظه کوره

بدون نیاز به کوره بان کنترل کرد

قابلیت برنامه ریزی

کاهش زمان پخت

بدون نیازبه دم برقی

Contact the seller
کاهش مصرف سوخت
کاهش مصرف سوخت
We recommend to see
براي
by the goods
Your message must contain at least 20 symbols. The message must not be more than 2000 symbols.
آيا در زمينه مورد نياز را پر نمي
درست است نه ميدان
درست است نه ميدان
مقایسه0
Clearوضعیت ها انتخاب شده: 0