زبان_فارسی
ارز IRR
کمک فنر 405 buy in شهرك/صنعتي/كلات on زبان_فارسی
خرید کن کمک فنر 405
کمک فنر 405

کمک فنر 405

از کالاهاي توليد شده
در دسترس است
قیمت را از فروشنده تعیین کنید
Shipping:
فروشنده
ايران, شهرك/صنعتي/كلات
(نمایش بر روی نقشه)
+98( 
نمایش تلفن ها
توضيحات

کمک فنردر سیستم تعلیق موازی بافنر بسته میشودو مانندفنر نیروی محوری راجذب میکند

در موقع جمع شدن کمک فنربه سهولت منقبض شده امادر موقع بازشدن کمک فنر مقاومت

می نمایدوبا کندی بازمیشود وقتی کمک فنر فشرده میشود روغن از سوراخهای درشت تر

سوپاپ ان جابجامیشودولذابه سهولت تغییر مکان میدهداما وقتی حالت انبساط ان فرامیرسد

برگشت روغن به محل اولیه خوداز مجاری کوچکتر میسرمی گردددراثر برگشت روغن از مجاری

کوچک نیروی اصطکاک روغن بالا رفته و انرژی مکانیکی به انرژی حرارتی تبدیل می گرددسپس

گرما روغن درفضا پخش می گردد متداول ترین ارتعاش گیرهانوع تلسکوپی است که ازدو

سیلندریکطرف بسته ساخته شده وقسمتبستهان به پوسته محورچرخ متصل میشودطرف

باز سیلندربه سمت بالا قرار داشته ودر داخل ان یک پیستون با دسته پیستون حرکت میکند

دسته پیستون به شاسی بسته میشود البته سیلندرهای نوع دو جداره هم بکاررفته است که در

روی پیستون دونوع سوپاپ وجود داردنوع مجرا درشتان هنگام فشرده شدن ونوع مجراریزاندر

موقع بازشدن در معبر روغن قرارمی گیرد کمک فنرهای تلسکوپی یک لولهای یادو لولهای

می باشدکه درنوع دو لولهای روغن بیندو جداره ودرنوع یک لولهای روغن در طرفین پیستون

جابجامیشود


Contact the seller
کمک فنر 405
کمک فنر 405
براي
by the goods
Your message must contain at least 20 symbols. The message must not be more than 2000 symbols.
آيا در زمينه مورد نياز را پر نمي
درست است نه ميدان
درست است نه ميدان
Shipping method
مقایسه0
Clearوضعیت ها انتخاب شده: 0