زبان_فارسی
ارز IRR
کمک فنر جلو پیکان buy in تهران on زبان_فارسی
خرید کن کمک فنر جلو پیکان
کمک فنر جلو پیکان

کمک فنر جلو پیکان

از کالاهاي توليد شده
در دسترس است
قیمت را از فروشنده تعیین کنید
Shipping:
ايران, تهران
(نمایش بر روی نقشه)
+98( 
نمایش تلفن ها
توضيحات

کمک فنردر سیستم تعلیق موازی بافنر بسته میشودو مانندفنر نیروی محوری راجذب میکند

در موقع جمع شدن کمک فنربه سهولت منقبض شده امادر موقع بازشدن کمک فنر مقاومت

می نمایدوبا کندی بازمیشود وقتی کمک فنر فشرده میشود روغن از سوراخهای درشت تر

سوپاپ ان جابجامیشودولذابه سهولت تغییر مکان میدهداما وقتی حالت انبساط ان فرامیرسد

برگشت روغن به محل اولیه خوداز مجاری کوچکتر میسرمی گردددراثر برگشت روغن از مجاری

کوچک نیروی اصطکاک روغن بالا رفته و انرژی مکانیکی به انرژی حرارتی تبدیل می گرددسپس

گرما روغن درفضا پخش می گردد متداول ترین ارتعاش گیرهانوع تلسکوپی است که ازدو

سیلندریکطرف بسته ساخته شده وقسمت بستهان به پوسته محورچرخ متصل میشودطرف

باز سیلندربه سمت بالا قرار داشته ودر داخل ان یک پیستون با دسته پیستون حرکت میکند

دسته پیستون به شاسی بسته میشود البته سیلندرهای نوع دو جداره هم بکاررفته است که در

روی پیستون دونوع سوپاپ وجود داردنوع مجرا درشت ان هنگام فشرده شدن ونوع مجراریزان در

موقع بازشدن در معبر روغن قرارمی گیرد کمک فنرهای تلسکوپی یک لولهای یادو لولهای

می باشدکه درنوع دو لولهای روغن بین دو جداره ودرنوع یک لولهای روغن در طرفین پیستون

جابجامیشودShipping method
Contact the seller
کمک فنر جلو پیکان
کمک فنر جلو پیکان
براي
by the goods
Your message must contain at least 20 symbols. The message must not be more than 2000 symbols.
آيا در زمينه مورد نياز را پر نمي
درست است نه ميدان
درست است نه ميدان
مقایسه0
Clearوضعیت ها انتخاب شده: 0