زبان_فارسی
ارز IRR
کمک فنر جلو پراید صبا buy in تهران on زبان_فارسی
خرید کن کمک فنر جلو پراید صبا
کمک فنر جلو پراید صبا

کمک فنر جلو پراید صبا

از کالاهاي توليد شده
در دسترس است
قیمت را از فروشنده تعیین کنید
Shipping:
فروشنده
ايران, تهران
(نمایش بر روی نقشه)
+98( 
نمایش تلفن ها
توضيحات

کمک فنردر سیستم تعلیق موازی بافنر بسته میشودو مانندفنر نیروی محوری راجذب میکند

در موقع جمع شدن کمک فنربه سهولت منقبض شده امادر موقع بازشدن کمک فنر مقاومت

می نمایدوبا کندی بازمیشود وقتی کمک فنر فشرده میشود روغن از سوراخهای درشت تر

سوپاپ ان جابجامیشودولذابه سهولت تغییر مکان میدهداما وقتی حالت انبساط ان فرامیرسد

برگشت روغن به محل اولیه خوداز مجاری کوچکتر میسرمی گردددراثر برگشت روغن از مجاری

کوچک نیروی اصطکاک روغن بالا رفته و انرژی مکانیکی به انرژی حرارتی تبدیل می گرددسپس

گرما روغن درفضا پخش می گردد متداول ترین ارتعاش گیرهانوع تلسکوپی است که ازدو

سیلندریکطرف بسته ساخته شده وقسمت بستهان به پوسته محورچرخ متصل میشودطرف

باز سیلندربه سمت بالا قرار داشته ودر داخل ان یک پیستون با دسته پیستون حرکت میکند

دسته پیستون به شاسی بسته میشود البته سیلندرهای نوع دو جداره هم بکاررفته است که در

روی پیستون دونوع سوپاپ وجود داردنوع مجرا درشت ان هنگام فشرده شدن ونوع مجراریزان در

موقع بازشدن در معبر روغن قرارمی گیرد کمک فنرهای تلسکوپی یک لولهای یادو لولهای

می باشدکه درنوع دو لولهای روغن بین دو جداره ودرنوع یک لولهای روغن در طرفین پیستون

جابجامیشودContact the seller
کمک فنر جلو پراید صبا
کمک فنر جلو پراید صبا
براي
by the goods
Your message must contain at least 20 symbols. The message must not be more than 2000 symbols.
آيا در زمينه مورد نياز را پر نمي
درست است نه ميدان
درست است نه ميدان
Shipping method
مقایسه0
Clearوضعیت ها انتخاب شده: 0