ایران
كود شيمی آلی  كود مرغی غنی شده buy in کرمان on زبان_فارسی
زبان_فارسی
ارز IRR
كود شيمی آلی  كود مرغی غنی شده buy in کرمان on زبان_فارسی
خرید کن كود شيمی آلی كود مرغی غنی شده
كود شيمی آلی كود مرغی غنی شده

كود شيمی آلی كود مرغی غنی شده

در دسترس است
قیمت را از فروشنده تعیین کنید
Shipping:
ايران, کرمان
+98( 
نمایش تلفن ها
توضيحات

مواد آلي خاك كه از فساد و تجزيه باقيمانده هاي گياهي و حيواني توسط موجودات ذره بيني خاك حاصل مي شوند ، نقش مهمي در بهبود خصوصيات فيزيكي ، شيميايي ، بيولوژيكي و حاصلخيزي خاك دارند بطوري كه ميزان عملكرد محصولات تابع مقدار موادآ‌لي خاك مي باشد .

در خاكهاي حاصلخيز و غني از مواد آلي ، ذرات بسيار ريز خاك توسط مواد آ‌لي بهم چسبيده و ايجاد دانه هاي درشتي مي نمايند و در صورت فقدان مواد آلي ، ذرات ريز خاك بصورت پراكنده بوده و در اين حالت فضاهاي خالي بين ذرات خاك كوچك است . در چنين شرايطي سرعت حركت آب در خاك كند بوده و در اثر پر شدن فضاهاي كوچك از آب ، عمل تهويه به خوبي انجام نمي گيرد و همچنين با كاهش مواد آلي خاك و كوچك تر شدن اندازه ذرات خاك در اثر پراكندگي ، حجم كلي فضاي خالي خاك كاهش يافته و قدرت نگهداري آب در خاك كم مي شود .

در خاكهاي فاقد مواد آلي و بخصوص در خاكهاي رسي بعلت فقدان فضاهاي درشت و كندي سرعت نفوذ آب در خاك ، آب در سطح خاك جريان يافته و موجب فرسايش مي گردد و پس از خشك شدن سطح خاك ، ايجاد سله از جوانه زدن بذور جلوگيري مي كند .

ظرفيت تبادل كاتيوني كه رابطه تنگاتنگي با درجه حاصلخيزي خاك دارد نيز به مقدار زيادي تابع مقدار مواد آلي خاك است .

از ديگر ويژگيهاي مهم كودهاي آلي ، تأثير آنها در اسيدي كردن خاك و كاهش پي اچ آن مي باشد . گاز كربنيك حاصل از تجزيه مواد آلي در واكنشهاي شيميايي خاك وارد شده و از اين راه موجب كاهش پي اچ و حلاليت بيشتر عناصر غذايي در خاك مي گردد .

با توجه به مطالب فوق ، كاربرد كود هاي آلي و دامي داراي مزايا و اثراتي به شرح زير مي باشد :

بهبود ساختمان خاك

كم كردن جرم حجمي ظاهري و افزايش تخلخل خاك

تيره كردن رنگ خاك و جذب انرژي بيشتر

افزايش نفوذپذيري بعلت افزايش تخلخل

افزايش ظرفيت نگهداري آب خصوصا" در خاكهاي شني

كاهش چسبندگي خاكهاي رسي

افزايش چسبندگي خاكهاي شني

تهويه بهتر بعلت افزايش تخلخل خاك

افزايش ظرفيت تبادل كاتيوني سي اي سي

كاهش موضعي پي اچ

افزايش خاصيت بافري

شركت در فرايندهاي اكسيد و احياء و تشكيل كمپلكس با عناصر و تسهيل جذب آنها توسط گياهان.

مواد آلي همچنين تأمين كننده بخشي از عناصر غذايي مهمي همچون ازت ، فسفر و پتاسيم مي باشند . بدليل تأثير روي پي اچ و تشكيل كمپلكس ، موجب تحرك عناصر غذايي در خاك و جذب بهتر توسط ريشه مي شوند و بدليل افزودن ظرفيت تبادل كاتيوني سي اي سي موجب افزايش ظرفيت نگهداري عناصر غذايي مي شوند .

با توجه به مطالب ذكرشده نتيجه مي گيريم كود هاي آلي و شيميايي لازم و ملزوم يكديگر بوده و هردو جهت ايجاد شرايط مناسب جهت رشد گياهان مورد نياز مي باشند و عوارض نامطلوب مصرف دراز مدت و بي رويه كودهاي شيميايي بدون مصرف كودهاي آلي و حيواني به اثبات رسيده است .

از طرفي در مناطق خشك و نيمه خشك كشور ، از يك طرف بدليل بالا بودن درجه حرارت و كمبود رطوبت سرعت تجزيه مواد آلي بالاست و از طرف ديگر بازگشت مواد آلي يا بقاياي گياهي به خاك كم مي باشد . كه اين دلايل موجب مي شود خاكهاي مناطق خشك و نيمه خشك كشور ، ذاتا" از نظر مواد آلي فقير باشند .

مناطق پسته كاري نيز كه عمدتا" در مناطق خشك قرار داشته بعلت محدوديتهاي اضافه ديگر همچون :

عدم وجود ساختمان مناسب خاك در اغلب نقاط

بالا بودن پي اچ

سبكي يا سنگيني بيش از حد بعضي از خاكها

بالا بودن دور آبياري
Shipping method
Contact the seller
كود شيمی آلی كود مرغی غنی شده
كود شيمی آلی  كود مرغی غنی شده
We recommend to see
براي
by the goods
Your message must contain at least 20 symbols. The message must not be more than 2000 symbols.
آيا در زمينه مورد نياز را پر نمي
درست است نه ميدان
درست است نه ميدان
مقایسه0
Clearوضعیت ها انتخاب شده: 0