زبان_فارسی
ارز IRR
لوله و اتصالات in ايران - Product catalog, buy wholesale and retail at https://ir.all.biz
فیلترها
×

قيمت, IRR

 – 

تحویل از کشور

لوله و اتصالات in ايران

پیدا شده است: 21 products
دو سوکت DR DN 100
Wholesale and retail
3379845.39 IRR
سعر الجملة
3210808.35 IRR  (از 2  قطعه)
در دسترس است
TOO KMI Company
Delivery in ايران from قزاقستان
(8 reviews)
مقایسه
لوله و اتصالات از Специальная металлургия
لوله و اتصالات
در دسترس است
Specialnaya metallurgiya, TOO
Delivery in ايران from قزاقستان
مقایسه
31383.08 IRR
در دسترس است
KCM special steel co.,ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
سوکت انبساط دوبل DRK DN 100
Wholesale and retail
8153276.31 IRR
سعر الجملة
7745657.27 IRR  (از 2  قطعه)
در دسترس است
TOO KMI Company
Delivery in ايران from قزاقستان
(8 reviews)
مقایسه
18829.85 IRR
در دسترس است
KCM special steel co.,ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
دو سوکت DR DN 200
Wholesale and retail
7464492.65 IRR
سعر الجملة
7091297.87 IRR  (از 2  قطعه)
در دسترس است
TOO KMI Company
Delivery in ايران from قزاقستان
(8 reviews)
مقایسه
شیر آلات. کلاه
Wholesale and retail
18829.85 IRR
سعر الجملة
18516.02 IRR  (از 100  قطعه)
در دسترس است
KCM special steel co.,ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
دو سوکت DR DN 150
Wholesale and retail
5494251.03 IRR
سعر الجملة
5219553.4 IRR  (از 2  قطعه)
در دسترس است
TOO KMI Company
Delivery in ايران from قزاقستان
(8 reviews)
مقایسه
18829.85 IRR
در دسترس است
KCM special steel co.,ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
دو سوکت DR DN 250
Wholesale and retail
10940447.39 IRR
سعر الجملة
10393439.94 IRR  (از 2  قطعه)
در دسترس است
TOO KMI Company
Delivery in ايران from قزاقستان
(8 reviews)
مقایسه
31383.08 IRR
در دسترس است
KCM special steel co.,ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
دو سوکت DR DN 300
Wholesale and retail
12654397.42 IRR
سعر الجملة
12021727.29 IRR  (از 2  قطعه)
در دسترس است
TOO KMI Company
Delivery in ايران from قزاقستان
(8 reviews)
مقایسه
صلیب
Wholesale and retail
62766.16 IRR
سعر الجملة
62138.5 IRR  (از 100  قطعه)
در دسترس است
KCM special steel co.,ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
دو سوکت DR DN 600
Wholesale and retail
49816678.44 IRR
سعر الجملة
47325894.26 IRR  (از 2  قطعه)
در دسترس است
TOO KMI Company
Delivery in ايران from قزاقستان
(8 reviews)
مقایسه
دو سوکت DR DN 500
Wholesale and retail
43825862.44 IRR
سعر الجملة
41634549.42 IRR  (از 2  قطعه)
در دسترس است
TOO KMI Company
Delivery in ايران from قزاقستان
(8 reviews)
مقایسه
دو سوکت DR DN 400
Wholesale and retail
27871710.77 IRR
سعر الجملة
26478125.23 IRR  (از 2  قطعه)
در دسترس است
TOO KMI Company
Delivery in ايران from قزاقستان
(8 reviews)
مقایسه
سوکت انبساط دوبل DRK DN 150
Wholesale and retail
11725340.39 IRR
سعر الجملة
11139033.57 IRR  (از 2  قطعه)
در دسترس است
TOO KMI Company
Delivery in ايران from قزاقستان
(8 reviews)
مقایسه
سوکت انبساط دوبل DRK DN 200
Wholesale and retail
15041112.88 IRR
سعر الجملة
14289052.26 IRR  (از 2  قطعه)
در دسترس است
TOO KMI Company
Delivery in ايران from قزاقستان
(8 reviews)
مقایسه
سوکت انبساط دوبل DRK DN 250
Wholesale and retail
20903783.07 IRR
سعر الجملة
19858618.79 IRR  (از 2  قطعه)
در دسترس است
TOO KMI Company
Delivery in ايران from قزاقستان
(8 reviews)
مقایسه
سوکت انبساط دوبل DRK DN 300
Wholesale and retail
23739008.82 IRR
سعر الجملة
22552068.33 IRR  (از 2  قطعه)
در دسترس است
TOO KMI Company
Delivery in ايران from قزاقستان
(8 reviews)
مقایسه
در دسترس است
شرکت داراکار
ایران, اصفهان 
مقایسه
مقایسه0
Clearوضعیت ها انتخاب شده: 0