زبان_فارسی
ارز IRR
أنابيب البولي ايثيلين in ايران - Product catalog, buy wholesale and retail at https://ir.all.biz
فیلترها
×

قيمت, IRR

 – 

تحویل از کشور

أنابيب البولي ايثيلين in ايران

پیدا شده است: 972 products

لوله های پلی اتیلن (HDPE)

در دسترس است
+998 
نمایش تلفن ها
AgroDrip, TM
Delivery in ايران from ازبکستان
مقایسه

لوله پلی اتیلن 110 میلی متر PE-RT

لوله پلی اتیلن 110 میلی متر PE-RT
Wholesale and retail
1125826.25 IRR
سعر الجملة
957081.12 IRR  (از 100  متر)
در دسترس است
+780 
نمایش تلفن ها
MetTransTerminal Nizhnij Novgorod, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه

أنابيب البولي ايثيلين از Business-technology-group

أنابيب البولي ايثيلين
در دسترس است
+998 
نمایش تلفن ها
Business-technology-group
Delivery in ايران from ازبکستان
مقایسه

أنابيب البولي ايثيلين از МетТрансТерминал ООО

أنابيب البولي ايثيلين
24474.48 IRR
در دسترس است
+780 
نمایش تلفن ها
MetTransTerminal OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه

لوله پلی اتیلن 10 میلی متر PE-RT

لوله پلی اتیلن 10 میلی متر PE-RT
Wholesale and retail
36711.73 IRR
سعر الجملة
30915.14 IRR  (از 100  متر)
در دسترس است
+780 
نمایش تلفن ها
MetTransTerminal Nizhnij Novgorod, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه

أنابيب البولي ايثيلين از МетТрансТерминал ООО

أنابيب البولي ايثيلين
24474.48 IRR
در دسترس است
+780 
نمایش تلفن ها
MetTransTerminal OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه

لوله های پلی اتیلن

3220.33 IRR
در دسترس است
+780 
نمایش تلفن ها
MetTransTerminal Nizhnij Novgorod, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه

لوله پلی اتیلن PE-100

10949.11 IRR
در دسترس است
+780 
نمایش تلفن ها
MetTransTerminal Nizhnij Novgorod, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه

PE-63 پلی اتیلن

11593.18 IRR
در دسترس است
+780 
نمایش تلفن ها
MetTransTerminal Nizhnij Novgorod, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه

لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر PN 20 PE-80

لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر PN 20 PE-80
Wholesale and retail
1184436.2 IRR
سعر الجملة
1006674.16 IRR  (از 100  متر)
در دسترس است
+780 
نمایش تلفن ها
MetTransTerminal Nizhnij Novgorod, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه

لوله پلی اتیلن 25 میلیمتر PN 16 PE-100

لوله پلی اتیلن 25 میلیمتر PN 16 PE-100
Wholesale and retail
20610.09 IRR
سعر الجملة
17389.76 IRR  (از 100  متر)
در دسترس است
+780 
نمایش تلفن ها
MetTransTerminal Nizhnij Novgorod, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه

لوله پلی اتیلن 1200 میلیمتر PN 5 PE-100

لوله پلی اتیلن 1200 میلیمتر PN 5 PE-100
Wholesale and retail
15395094.29 IRR
سعر الجملة
13086119.97 IRR  (از 100  متر)
در دسترس است
+780 
نمایش تلفن ها
MetTransTerminal Nizhnij Novgorod, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه

لوله پلی اتیلن 1400 میلیمتر PN 5 PE-100

لوله پلی اتیلن 1400 میلیمتر PN 5 PE-100
Wholesale and retail
19551892.12 IRR
سعر الجملة
16618818.47 IRR  (از 100  متر)
در دسترس است
+780 
نمایش تلفن ها
MetTransTerminal Nizhnij Novgorod, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه

لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر PN 8 PE-80

لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر PN 8 PE-80
Wholesale and retail
45084.58 IRR
سعر الجملة
38643.92 IRR  (از 100  متر)
در دسترس است
+780 
نمایش تلفن ها
MetTransTerminal Nizhnij Novgorod, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه

لوله پلی اتیلن 225 میلی متر PE-RT

لوله پلی اتیلن 225 میلی متر PE-RT
Wholesale and retail
4701677.12 IRR
سعر الجملة
3996425.56 IRR  (از 100  متر)
در دسترس است
+780 
نمایش تلفن ها
MetTransTerminal Nizhnij Novgorod, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه

لوله پلی اتیلن 630 میلی متر PE-RT

لوله پلی اتیلن 630 میلی متر PE-RT
Wholesale and retail
27904131.7 IRR
سعر الجملة
23718350.93 IRR  (از 100  متر)
در دسترس است
+780 
نمایش تلفن ها
MetTransTerminal Nizhnij Novgorod, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه

لوله پلی اتیلن 560 میلی متر PE-RT

لوله پلی اتیلن 560 میلی متر PE-RT
Wholesale and retail
24340518.07 IRR
سعر الجملة
20689311.54 IRR  (از 100  متر)
در دسترس است
+780 
نمایش تلفن ها
MetTransTerminal Nizhnij Novgorod, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه

لوله پلی اتیلن 75 میلی متر PE-RT

لوله پلی اتیلن 75 میلی متر PE-RT
Wholesale and retail
523625.14 IRR
سعر الجملة
445049.16 IRR  (از 100  متر)
در دسترس است
+780 
نمایش تلفن ها
MetTransTerminal Nizhnij Novgorod, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه

لوله پلی اتیلن 32 میلی متر PE-RT

لوله پلی اتیلن 32 میلی متر PE-RT
Wholesale and retail
97253.87 IRR
سعر الجملة
82440.37 IRR  (از 100  متر)
در دسترس است
+780 
نمایش تلفن ها
MetTransTerminal Nizhnij Novgorod, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه

لوله پلی اتیلن 125 میلی متر PE-100

لوله پلی اتیلن 125 میلی متر PE-100
Wholesale and retail
402540.85 IRR
سعر الجملة
341998.71 IRR  (از 100  متر)
در دسترس است
+780 
نمایش تلفن ها
MetTransTerminal Nizhnij Novgorod, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه

لوله پلی اتیلن 90 میلی متر PE-RT

لوله پلی اتیلن 90 میلی متر PE-RT
Wholesale and retail
754844.6 IRR
سعر الجملة
641489.1 IRR  (از 100  متر)
در دسترس است
+780 
نمایش تلفن ها
MetTransTerminal Nizhnij Novgorod, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه

لوله پلی اتیلن 400 میلی متر PE-RT

لوله پلی اتیلن 400 میلی متر PE-RT
Wholesale and retail
14800621.96 IRR
سعر الجملة
12580528.67 IRR  (از 100  متر)
در دسترس است
+780 
نمایش تلفن ها
MetTransTerminal Nizhnij Novgorod, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه

لوله پلی اتیلن 355 میلی متر PE-RT

لوله پلی اتیلن 355 میلی متر PE-RT
Wholesale and retail
11650498.29 IRR
سعر الجملة
9903148.97 IRR  (از 100  متر)
در دسترس است
+780 
نمایش تلفن ها
MetTransTerminal Nizhnij Novgorod, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه

لوله پلی اتیلن 500 میلی متر PE-RT

لوله پلی اتیلن 500 میلی متر PE-RT
Wholesale and retail
21367512.37 IRR
سعر الجملة
18162643.14 IRR  (از 100  متر)
در دسترس است
+780 
نمایش تلفن ها
MetTransTerminal Nizhnij Novgorod, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه

لوله پلی اتیلن 20 میلی متر PE-RT

لوله پلی اتیلن 20 میلی متر PE-RT
Wholesale and retail
43152.38 IRR
سعر الجملة
36711.73 IRR  (از 100  متر)
در دسترس است
+780 
نمایش تلفن ها
MetTransTerminal Nizhnij Novgorod, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه

لوله پلی اتیلن 50 میلی متر PE-RT

لوله پلی اتیلن 50 میلی متر PE-RT
Wholesale and retail
235083.86 IRR
سعر الجملة
199660.26 IRR  (از 100  متر)
در دسترس است
+780 
نمایش تلفن ها
MetTransTerminal Nizhnij Novgorod, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه

لوله پلی اتیلن 450 میلی متر PE-RT

لوله پلی اتیلن 450 میلی متر PE-RT
Wholesale and retail
17318273.45 IRR
سعر الجملة
14720757.86 IRR  (از 100  متر)
در دسترس است
+780 
نمایش تلفن ها
MetTransTerminal Nizhnij Novgorod, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه

لوله پلی اتیلن 40 میلی متر PE-RT

لوله پلی اتیلن 40 میلی متر PE-RT
Wholesale and retail
150711.29 IRR
سعر الجملة
128169.01 IRR  (از 100  متر)
در دسترس است
+780 
نمایش تلفن ها
MetTransTerminal Nizhnij Novgorod, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه

لوله پلی اتیلن 63 میلی متر PE-RT

لوله پلی اتیلن 63 میلی متر PE-RT
Wholesale and retail
370981.65 IRR
سعر الجملة
315592.03 IRR  (از 100  متر)
در دسترس است
+780 
نمایش تلفن ها
MetTransTerminal Nizhnij Novgorod, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه

لوله پلی اتیلن 710 میلی متر PE-RT

لوله پلی اتیلن 710 میلی متر PE-RT
Wholesale and retail
32834452.03 IRR
سعر الجملة
27909284.22 IRR  (از 100  متر)
در دسترس است
+780 
نمایش تلفن ها
MetTransTerminal Nizhnij Novgorod, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه

لوله پلی اتیلن 25 میلی متر PE-RT

لوله پلی اتیلن 25 میلی متر PE-RT
Wholesale and retail
1147724.47 IRR
سعر الجملة
975759.02 IRR  (از 100  متر)
در دسترس است
+780 
نمایش تلفن ها
MetTransTerminal Nizhnij Novgorod, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
قبلي12345...32تل
براي
by the goods
Your message must contain at least 20 symbols. The message must not be more than 2000 symbols.
آيا در زمينه مورد نياز را پر نمي
درست است نه ميدان
درست است نه ميدان
مقایسه0
Clearوضعیت ها انتخاب شده: 0