زبان_فارسی
ارز IRR
پماد موضعی ۲ درصد موپیروسین buy in شهرصنعتي/رشت on زبان_فارسی
خرید کن پماد موضعی ۲ درصد موپیروسین
پماد موضعی ۲ درصد موپیروسین

پماد موضعی ۲ درصد موپیروسین

از کالاهاي توليد شده
در دسترس است
قیمت را از فروشنده تعیین کنید
Shipping:
فروشنده
ايران, شهرصنعتي/رشت
(نمایش بر روی نقشه)
+98( 
نمایش تلفن ها
توضيحات

فارماکولوژی

موپیروسین سنتز پروتئین و

RNA

را در استافیکولوک اورئوس مهار می کند. موپیروسین مخلوطی از چن نوع اسید سودومونیک بوده که تقریباً 90 درصد آنرا نوع

A

تشکیل می دهد.مطالعات در محیط زنده و روی اشرشیاکولی نشان داده که اسید سودومونیک ، ایزو لوسین ترانسفر RNA

سنتتاز را مهار می کند. این دارو در غلظت های بالا اثرات باکتریسیدی دارد

فارماکوکینتیک:

جذب: مقادیر اندکی از دارو از راه پوست جذب سیستمیک می گردد.
پخش: مقادیر اندک جذب شده سریعاً متابولیزه می گردد.
متابولیسم: پس از متابولیسم تبدیل به مونیک اسید می گردد.
دفع: متابولیت غیر فعال مونیک اسید از کلیه ها دفع می شود

وارد مصرف

زرد زخم

ایمپتیگو

موارد منع مصرف

در صورت حساسیت نسبت به دارو یا اجزاء فرمولاسیونContact the seller
پماد موضعی ۲ درصد موپیروسین
پماد موضعی ۲ درصد موپیروسین
We recommend to see
Shipping method
مقایسه0
Clearوضعیت ها انتخاب شده: 0
    Placing, selling, advertising and/or realization of this service/product is prohibited by operating legislation. Go to main page