زبان_فارسی
ارز IRR
صادرات order in کرمان on زبان_فارسی
به اشتراک گذشتن   ID: 1323:189


توضيحات

صادرات در لغت به معناى انتقال کالا يا ارسال و فرستادن کالا از جائى به جاى ديگر است.

رشد صادرات کشورها حداقل از دو طريق مى‌تواند به توسعه و رشد اقتصادى آنها مدد برساند، افزايش صادرات اثر مستقيم بر درآمدهاى ارزى کشورها داشته و از اين طريق با تأمين منابع ارزى کشورها امکان سرمايه‌ گذارى‌هاى لازم جهت قرار گرفتن اقتصاد در مسير رشد و توسعه را فراهم مى‌سازد، از طرف ديگر توسعهٔ صادرات امکان استفاده از امکانات بازارهاى جهانى براى رشد توليدات داخلى را مهيا نموده و از طريق واحدها و بنگاه‌هاى توليدى را قادر مى‌سازد تا از محدوديت‌هاى بازار داخلى رهائى يافته با توسعه مقياس توليد به منظور صادرات بيشتر به بازارهاى خارجى علاوه بر کسب درآمدهاى ارزى از صرفه‌هاى اقتصادى حاصل از مقياس توليد نيز بهره کافى ببرند.

از طرف ديگر توسعهٔ اقتصادى صرفاً با برنامه ‌ريزى‌هاى هر چند دقيق و کارآمد دولت‌ها قابل دسترس نبوده بلکه به بخش خصوصى و بازرگانان کارآمدترى نيز نياز است تا زنجيرهٔ به هم پيوستهٔ تخصيص منابع، توليد و صادرات را تکميل نمايد.

براي
by the goods
Your message must contain at least 20 symbols. The message must not be more than 2000 symbols.
آيا در زمينه مورد نياز را پر نمي
درست است نه ميدان
درست است نه ميدان
مقایسه0
Clearوضعیت ها انتخاب شده: 0