زبان_فارسی
ارز IRR
شبکه های بدون درز in ايران - Product catalog, buy wholesale and retail at https://ir.all.biz
فیلترها
×

قيمت, IRR

 – 

تحویل از کشور

شبکه های بدون درز in ايران

پیدا شده است: 738 products
شبکه جوش داده شده 9x24 میلی متر سیم 2 میلی متر
Wholesale and retail
55267.51 IRR
سعر الجملة
46977.38 IRR  (از 100  متر مربع)
در دسترس است
+780 
نمایش تلفن ها
MetTransTerminal Nizhnij Novgorod, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
شبکه های بدون درز از МетТрансТерминал
شبکه های بدون درز
68531.71 IRR
در دسترس است
+780 
نمایش تلفن ها
MetTransTerminal OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
شبکه های بدون درز از МетПромКо
شبکه های بدون درز
19752608.16 IRR
در دسترس است
+780 
نمایش تلفن ها
MetPromKo, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
شبکه های بدون درز از AKFA
شبکه های بدون درز
در دسترس است
+998 
نمایش تلفن ها
AKFA,OOO
Delivery in ايران from ازبکستان
مقایسه
شبکه سیم مسی 25 × 25 میلیمتر سیم 2 میلیمتر
Wholesale and retail
76269.16 IRR
سعر الجملة
64662.99 IRR  (از 100  متر مربع)
در دسترس است
+780 
نمایش تلفن ها
MetTransTerminal Nizhnij Novgorod, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
شبکه های بدون درز از МетТрансТерминал
شبکه های بدون درز
260309.97 IRR
در دسترس است
+780 
نمایش تلفن ها
MetTransTerminal OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
شبکه های بدون درز از МетПромКо
شبکه های بدون درز
19752608.16 IRR
در دسترس است
+780 
نمایش تلفن ها
MetPromKo, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
شبکه های بدون درز از AKFA
شبکه های بدون درز
در دسترس است
+998 
نمایش تلفن ها
AKFA,OOO
Delivery in ايران from ازبکستان
مقایسه
شبکه جوش خورده 10x10 میلیمتر سیم 1.4 میلی متر
Wholesale and retail
62452.29 IRR
سعر الجملة
53056.81 IRR  (از 100  متر مربع)
در دسترس است
+780 
نمایش تلفن ها
MetTransTerminal Nizhnij Novgorod, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
62452.29 IRR
در دسترس است
+780 
نمایش تلفن ها
MetTransTerminal OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
شبکه های بدون درز از МетПромКо
شبکه های بدون درز
19752608.16 IRR
در دسترس است
+780 
نمایش تلفن ها
MetPromKo, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
جوش داده شده شبکه 15x24 میلیمتر سیم 2 میلی متر
Wholesale and retail
58030.89 IRR
سعر الجملة
49188.08 IRR  (از 100  متر مربع)
در دسترس است
+780 
نمایش تلفن ها
MetTransTerminal Nizhnij Novgorod, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
58583.56 IRR
در دسترس است
+780 
نمایش تلفن ها
MetTransTerminal OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
شبکه های بدون درز از МетПромКо
شبکه های بدون درز
19752608.16 IRR
در دسترس است
+780 
نمایش تلفن ها
MetPromKo, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
سیم مسی با ابعاد 50x50 میلیمتر سیم 2.5 میلیمتر از
Wholesale and retail
85111.97 IRR
سعر الجملة
71847.76 IRR  (از 100  متر مربع)
در دسترس است
+780 
نمایش تلفن ها
MetTransTerminal Nizhnij Novgorod, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
62452.29 IRR
در دسترس است
+780 
نمایش تلفن ها
MetTransTerminal OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
شبکه های بدون درز از МетПромКо
شبکه های بدون درز
19752608.16 IRR
در دسترس است
+780 
نمایش تلفن ها
MetPromKo, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
شبکه سیم جوش 20x20 میلیمتر سیم 1 میلی متر
Wholesale and retail
58583.56 IRR
سعر الجملة
49740.76 IRR  (از 100  متر مربع)
در دسترس است
+780 
نمایش تلفن ها
MetTransTerminal Nizhnij Novgorod, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
شبکه های بدون درز از МетТрансТерминал
شبکه های بدون درز
80137.89 IRR
در دسترس است
+780 
نمایش تلفن ها
MetTransTerminal OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
شبکه های بدون درز از МетПромКо
شبکه های بدون درز
19752608.16 IRR
در دسترس است
+780 
نمایش تلفن ها
MetPromKo, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
سیم مسی با سیم مسی با ابعاد 25 × 12.5 میلی متر
Wholesale and retail
64662.99 IRR
سعر الجملة
54714.84 IRR  (از 100  متر مربع)
در دسترس است
+780 
نمایش تلفن ها
MetTransTerminal Nizhnij Novgorod, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
شبکه های بدون درز از МетТрансТерминал
شبکه های بدون درز
65768.34 IRR
در دسترس است
+780 
نمایش تلفن ها
MetTransTerminal OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
شبکه های بدون درز از МетПромКо
شبکه های بدون درز
19752608.16 IRR
در دسترس است
+780 
نمایش تلفن ها
MetPromKo, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
شبکه سیم لحیم 250x50 میلیمتر سیم 2.8 میلیمتر
Wholesale and retail
86217.32 IRR
سعر الجملة
72953.11 IRR  (از 100  متر مربع)
در دسترس است
+780 
نمایش تلفن ها
MetTransTerminal Nizhnij Novgorod, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
شبکه های بدون درز از МетТрансТерминал
شبکه های بدون درز
48082.73 IRR
در دسترس است
+780 
نمایش تلفن ها
MetTransTerminal OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
شبکه های بدون درز از МетПромКо
شبکه های بدون درز
19752608.16 IRR
در دسترس است
+780 
نمایش تلفن ها
MetPromKo, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
شبکه جوش داده شده 96 x 96 mm سیم 4 میلی متر بدون
Wholesale and retail
58583.56 IRR
سعر الجملة
49740.76 IRR  (از 100  متر مربع)
در دسترس است
+780 
نمایش تلفن ها
MetTransTerminal Nizhnij Novgorod, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
شبکه های بدون درز از МетТрансТерминал
شبکه های بدون درز
77927.19 IRR
در دسترس است
+780 
نمایش تلفن ها
MetTransTerminal OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
شبکه های بدون درز از МетПромКо
شبکه های بدون درز
19752608.16 IRR
در دسترس است
+780 
نمایش تلفن ها
MetPromKo, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
قبلي12345...26تل
براي
by the goods
Your message must contain at least 20 symbols. The message must not be more than 2000 symbols.
آيا در زمينه مورد نياز را پر نمي
درست است نه ميدان
درست است نه ميدان
مقایسه0
Clearوضعیت ها انتخاب شده: 0