زبان_فارسی
ارز IRR
ظروف انبار in ايران - Product catalog, buy wholesale and retail at https://ir.all.biz
فیلترها
×

قيمت, IRR

 – 

تحویل از کشور

ظروف انبار in ايران

پیدا شده است: 69 products
F-1 صنعتی صتكبل ذخیره سازی مش سیم ظرف
Only wholesale
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
2947350 IRR   أمر من 50  قطعه
در دسترس است
+860 
نمایش تلفن ها
Dalian Huameilong Metal Products Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
F-1 صنعتی صتكبل ذخیره سازی مش سیم ظرف
Only wholesale
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
2863140 IRR   أمر من 50  قطعه
در دسترس است
+860 
نمایش تلفن ها
Dalian Huameilong Metal Products Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
F-1 صنعتی صتكبل ذخیره سازی مش سیم ظرف
Only wholesale
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
2947350 IRR   أمر من 50  قطعه
در دسترس است
+860 
نمایش تلفن ها
Dalian Huameilong Metal Products Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
T-7 ذخیره سازی ظرف پالت های فولادی برای قطعات
Only wholesale
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
4084185 IRR   أمر من 50  قطعه
در دسترس است
+860 
نمایش تلفن ها
Dalian Huameilong Metal Products Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
T-7 ذخیره سازی ظرف پالت های فولادی برای قطعات
Only wholesale
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
4084185 IRR   أمر من 50  قطعه
در دسترس است
+860 
نمایش تلفن ها
Dalian Huameilong Metal Products Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
T-7 ذخیره سازی ظرف پالت های فولادی برای قطعات
Only wholesale
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
4084185 IRR   أمر من 50  قطعه
در دسترس است
+860 
نمایش تلفن ها
Dalian Huameilong Metal Products Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
T-7 ذخیره سازی ظرف پالت های فولادی برای قطعات
Only wholesale
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
4084185 IRR   أمر من 50  قطعه
در دسترس است
+860 
نمایش تلفن ها
Dalian Huameilong Metal Products Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
T-7 ذخیره سازی ظرف پالت های فولادی برای قطعات
Only wholesale
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
4084185 IRR   أمر من 50  قطعه
در دسترس است
+860 
نمایش تلفن ها
Dalian Huameilong Metal Products Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
T-7 ذخیره سازی ظرف پالت های فولادی برای قطعات
Only wholesale
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
4084185 IRR   أمر من 50  قطعه
در دسترس است
+860 
نمایش تلفن ها
Dalian Huameilong Metal Products Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
مش فلزی T-7 پالت کانتینر برای قطعات خودرو
Only wholesale
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
4084185 IRR   أمر من 50  قطعه
در دسترس است
+860 
نمایش تلفن ها
Dalian Huameilong Metal Products Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
T-7 ذخیره سازی ظرف پالت های فولادی برای قطعات
Only wholesale
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
4084185 IRR   أمر من 50  قطعه
در دسترس است
+860 
نمایش تلفن ها
Dalian Huameilong Metal Products Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
F-5 صنعتی فولاد صتكبل مش ظرف ذخیره سازی
Only wholesale
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
3326295 IRR   أمر من 50  قطعه
در دسترس است
+860 
نمایش تلفن ها
Dalian Huameilong Metal Products Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
F-5 فلزی تاشو تاشو ظرف سیم مش
Only wholesale
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
3326295 IRR   أمر من 50  قطعه
در دسترس است
+860 
نمایش تلفن ها
Dalian Huameilong Metal Products Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
F-28 پت پریفورم ذخیره سازی foldable ظرف فلزی
Only wholesale
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
3999975 IRR   أمر من 50  قطعه
در دسترس است
+860 
نمایش تلفن ها
Dalian Huameilong Metal Products Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
T7 سنگین وظیفه سیم تاشو ذخیره سازی فلزی قفس برای
Only wholesale
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
4084185 IRR   أمر من 50  قطعه
در دسترس است
+860 
نمایش تلفن ها
Dalian Huameilong Metal Products Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
F-22 Preform پت ظرف ذخیره سازی فلزی سیم مش
Only wholesale
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
3452610 IRR   أمر من 50  قطعه
در دسترس است
+860 
نمایش تلفن ها
Dalian Huameilong Metal Products Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
سیم گالوانیزه BEM مش تاشو قفس جمع کردن قطعات خودرو
Only wholesale
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
3115770 IRR   أمر من 50  قطعه
در دسترس است
+860 
نمایش تلفن ها
Dalian Huameilong Metal Products Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
F-22 یورو سیم فلزی صتكبل مش ظرف پت بطری
Only wholesale
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
3452610 IRR   أمر من 50  قطعه
در دسترس است
+860 
نمایش تلفن ها
Dalian Huameilong Metal Products Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
ظرف پالت فلزی ذخیره سازی بادوام BEM صنعتی
Only wholesale
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
3115770 IRR   أمر من 50  قطعه
در دسترس است
+860 
نمایش تلفن ها
Dalian Huameilong Metal Products Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
F-1 صنعتی صتكبل ذخیره سازی مش سیم ظرف
Only wholesale
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
2863140 IRR   أمر من 50  قطعه
در دسترس است
+860 
نمایش تلفن ها
Dalian Huameilong Metal Products Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
T-7 سنگین دیگر سیم انبار مش پالت قفس ذخیره سازی
Only wholesale
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
4084185 IRR   أمر من 50  قطعه
در دسترس است
+860 
نمایش تلفن ها
Dalian Huameilong Metal Products Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
T-7 قفس stillage صتكبل فلزی پوشش پودر قطعات خودرو
Only wholesale
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
4084185 IRR   أمر من 50  قطعه
در دسترس است
+860 
نمایش تلفن ها
Dalian Huameilong Metal Products Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
F-28 مش انبار تاشو ذخیره سازی سیم ظرف برای Preform
Only wholesale
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
3999975 IRR   أمر من 50  قطعه
در دسترس است
+860 
نمایش تلفن ها
Dalian Huameilong Metal Products Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
F-17 انبار سیم مش foldable ذخیره سازی ظرف
Only wholesale
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
2736825 IRR   أمر من 50  قطعه
در دسترس است
+860 
نمایش تلفن ها
Dalian Huameilong Metal Products Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
BEM سنگین وظیفه سیم مش stillage قفس برای صنعت
Only wholesale
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
3115770 IRR   أمر من 50  قطعه
در دسترس است
+860 
نمایش تلفن ها
Dalian Huameilong Metal Products Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
پودر BEM صتكبل stillage فلزی پوشش قفس قطعات خودرو
Only wholesale
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
3445653.41 IRR   أمر من 50  قطعه
در دسترس است
+860 
نمایش تلفن ها
Dalian Huameilong Metal Products Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
F-10 Wareouse تاشو توری گالوانیزه صتكبل قفس
Only wholesale
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
2736825 IRR   أمر من 50  قطعه
در دسترس است
+860 
نمایش تلفن ها
Dalian Huameilong Metal Products Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
F-5 صنعتی صتكبل ذخیره سازی مش سیم ظرف
Only wholesale
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
3326295 IRR   أمر من 50  قطعه
در دسترس است
+860 
نمایش تلفن ها
Dalian Huameilong Metal Products Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
BEM خودکار قطعات صتكبل stillage فلزی قفس
Only wholesale
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
3115770 IRR   أمر من 50  قطعه
در دسترس است
+860 
نمایش تلفن ها
Dalian Huameilong Metal Products Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
قبلي123تل
براي
by the goods
Your message must contain at least 20 symbols. The message must not be more than 2000 symbols.
آيا در زمينه مورد نياز را پر نمي
درست است نه ميدان
درست است نه ميدان
مقایسه0
Clearوضعیت ها انتخاب شده: 0