زبان_فارسی
ارز IRR
تخته های چوبی in ايران - Product catalog, buy wholesale and retail at https://ir.all.biz
فیلترها
×

قيمت, IRR

 – 

تحویل از کشور

تخته های چوبی in ايران

پیدا شده است: 71 products
چوب آغشته دارای جای خواب محلول در آب ضد عفونی
Only wholesale
در دسترس است
+375 
نمایش تلفن ها
Borisovskij shpalopropitochnyj zavod, OAO
Delivery in ايران from بیلوروسی
مقایسه
پیش امدگی لبه بام چوب کاج 50 × 100 × 3000 - 6000
Only wholesale
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
6947325 IRR   أمر من 100  متر مکعب
در دسترس است
+792 
نمایش تلفن ها
LK Tobol, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
اتوماسیون در قیمت مقرون به صرفه در روسیه
Only wholesale
در دسترس است
+790 
نمایش تلفن ها
LESKONTRAKT, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
تخته های چوبی از Профитрейд
تخته های چوبی
در دسترس است
+796 
نمایش تلفن ها
Profitrejd, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
تخته های چوبی
Only wholesale
در دسترس است
+792 
نمایش تلفن ها
Mosunov A. E., IP
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
تخته های چوبی از ИК 12-ВАЛ
تخته های چوبی
در دسترس است
+375 
نمایش تلفن ها
IK 12-VAL, GP
Delivery in ايران from بیلوروسی
(4 reviews)
مقایسه
ضخامت دیوار انجمن لبه سوزن سنگ 32-40 میلی متر
Only wholesale
در دسترس است
+375 
نمایش تلفن ها
Borisovskij shpalopropitochnyj zavod, OAO
Delivery in ايران from بیلوروسی
مقایسه
پیش امدگی لبه بام چوب توس 50 × 100 × 1500-3000
Only wholesale
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
4631550 IRR   أمر من 50  متر مکعب
در دسترس است
+792 
نمایش تلفن ها
LK Tobol, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
تخته های چوبی از Профитрейд
تخته های چوبی
در دسترس است
+796 
نمایش تلفن ها
Profitrejd, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
تخته های چوبی از ИК 12-ВАЛ
تخته های چوبی
Wholesale and retail
در دسترس است
+375 
نمایش تلفن ها
IK 12-VAL, GP
Delivery in ايران from بیلوروسی
(4 reviews)
مقایسه
ضخامت دیوار انجمن لبه سوزن سنگ به 22.22 میلی متر
Only wholesale
در دسترس است
+375 
نمایش تلفن ها
Borisovskij shpalopropitochnyj zavod, OAO
Delivery in ايران from بیلوروسی
مقایسه
قطع درخت غان (KD 10-12٪ کلاس A / AB / BC / C) 38 *
Only wholesale
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
4631550 IRR   أمر من 50  متر مکعب
در دسترس است
+792 
نمایش تلفن ها
LK Tobol, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
تخته های چوبی از ИК 12-ВАЛ
تخته های چوبی
در دسترس است
+375 
نمایش تلفن ها
IK 12-VAL, GP
Delivery in ايران from بیلوروسی
(4 reviews)
مقایسه
انجمن لبه سوزن سنگ انجمن میلی متر ضخامت 25
Only wholesale
در دسترس است
+375 
نمایش تلفن ها
Borisovskij shpalopropitochnyj zavod, OAO
Delivery in ايران from بیلوروسی
مقایسه
قطع درخت غان (KD 10-12٪ کلاس A / AB / BC / C) 38 *
Only wholesale
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
4631550 IRR   أمر من 50  متر مکعب
در دسترس است
+792 
نمایش تلفن ها
LK Tobol, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
انجمن لبه سوزن سنگ لبه ضخامت 44 میلی متر و بیشتر
Only wholesale
در دسترس است
+375 
نمایش تلفن ها
Borisovskij shpalopropitochnyj zavod, OAO
Delivery in ايران from بیلوروسی
مقایسه
کاج لبه 50 * 50 * 3000-6000 میلی متر برای صادرات
Only wholesale
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
6947325 IRR   أمر من 100  متر مکعب
در دسترس است
+792 
نمایش تلفن ها
LK Tobol, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
پیش امدگی لبه بام چوب کاج (KD 18٪ درجه 4/1) 38 *
Only wholesale
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
6947325 IRR   أمر من 100  متر مکعب
در دسترس است
+792 
نمایش تلفن ها
LK Tobol, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
KD هیئت مدیره توس 10/12٪، کلاس A / AB / BC / C،
Only wholesale
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
4631550 IRR   أمر من 50  متر مکعب
در دسترس است
+792 
نمایش تلفن ها
LK Tobol, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
پیش امدگی لبه بام چوب کاج (KD 18٪ درجه 4/1) 38 *
Only wholesale
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
6947325 IRR   أمر من 100  متر مکعب
در دسترس است
+792 
نمایش تلفن ها
LK Tobol, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
هیئت مدیره توس KD 10-12٪، کلاس A / AB / BC / C،
Only wholesale
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
4631550 IRR   أمر من 50  متر مکعب
در دسترس است
+792 
نمایش تلفن ها
LK Tobol, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
قطع درخت غان (KD 10-12٪ کلاس A / AB / BC / C) 38 ×
Only wholesale
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
4631550 IRR   أمر من 50  متر مکعب
در دسترس است
+792 
نمایش تلفن ها
LK Tobol, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
کاج هیئت مدیره KD 18٪، کلاس 1-4، 40/100/3000
Only wholesale
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
6947325 IRR   أمر من 100  متر مکعب
در دسترس است
+792 
نمایش تلفن ها
LK Tobol, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
لبه توس 50 * 50 * 1500-3000 میلی متر برای صادرات
Only wholesale
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
4631550 IRR   أمر من 50  متر مکعب
در دسترس است
+792 
نمایش تلفن ها
LK Tobol, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
پیش امدگی لبه بام چوب توس 50 * 150 * 1500-3000
Only wholesale
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
4631550 IRR   أمر من 50  متر مکعب
در دسترس است
+792 
نمایش تلفن ها
LK Tobol, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
پیش امدگی لبه بام چوب کاج (KD 18٪ درجه 1/4) 38 ×
Only wholesale
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
6947325 IRR   أمر من 100  متر مکعب
در دسترس است
+792 
نمایش تلفن ها
LK Tobol, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
هیئت مدیره توس KD 10-12٪، کلاس A / AB / BC / C،
Only wholesale
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
4631550 IRR   أمر من 50  متر مکعب
در دسترس است
+792 
نمایش تلفن ها
LK Tobol, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
پیش امدگی لبه بام چوب کاج 50 * 150 * 3000-6000
Only wholesale
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
6947325 IRR   أمر من 100  متر مکعب
در دسترس است
+792 
نمایش تلفن ها
LK Tobol, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
تخته های چوبی از ЛК Тобол
تخته های چوبی
Only wholesale
سعر الجملة لكل وحدة
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
9262348.12 IRR   أمر من 50  متر مکعب
در دسترس است
+792 
نمایش تلفن ها
LK Tobol, OOO
Delivery in ايران from روسیه
مقایسه
قبلي123تل
براي
by the goods
Your message must contain at least 20 symbols. The message must not be more than 2000 symbols.
آيا در زمينه مورد نياز را پر نمي
درست است نه ميدان
درست است نه ميدان
مقایسه0
Clearوضعیت ها انتخاب شده: 0