زبان_فارسی
ارز IRR
توربین آب in ايران - Product catalog, buy wholesale and retail at https://ir.all.biz
فیلترها
×

قيمت, IRR

 – 

نام تجاری

تحویل از کشور

توربین آب in ايران

پیدا شده است: 112 products
Роторные гидрогенераторы гидрогенератора
Wholesale and retail
84210 IRR
سعر الجملة
42105 IRR  (از 3  کیلو گرم)
در دسترس است
+861 
نمایش تلفن ها
Fujian Sanming YiKun Machinery Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
Осевые погружные насосы перекачки воды
Wholesale and retail
84210 IRR
سعر الجملة
42105 IRR  (از 3  کیلو گرم)
در دسترس است
+861 
نمایش تلفن ها
Fujian Sanming YiKun Machinery Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
سطل توربین
Wholesale and retail
42105000 IRR
سعر الجملة
42062895 IRR  (از 2  قطعه)
تحت نظم
+861 
نمایش تلفن ها
Fujian Sanming YiKun Machinery Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
کوچک آب باد توربین پلتون
Wholesale and retail
42105000 IRR
سعر الجملة
42062895 IRR  (از 3  قطعه)
تحت نظم, 60 روز
+861 
نمایش تلفن ها
Fujian Sanming YiKun Machinery Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
آب توربین های بادی برای فروش توربین پلتون
Wholesale and retail
42105000 IRR
سعر الجملة
42062895 IRR  (از 3  قطعه)
تحت نظم, 60 روز
+861 
نمایش تلفن ها
Fujian Sanming YiKun Machinery Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
S.Steel Runner(wheel) برای توربین آبی فرانسیس
Wholesale and retail
42105000 IRR
سعر الجملة
42062895 IRR  (از 3  قطعه)
تحت نظم, 60 روز
+861 
نمایش تلفن ها
Fujian Sanming YiKun Machinery Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
باران آبی نیروگاه توربین پلتون
Wholesale and retail
42105000 IRR
سعر الجملة
42062895 IRR  (از 3  قطعه)
تحت نظم, 60 روز
+861 
نمایش تلفن ها
Fujian Sanming YiKun Machinery Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
هیدرولیک توربین نیروگاه ضربه چرخ
Wholesale and retail
42105000 IRR
سعر الجملة
42062895 IRR  (از 3  قطعه)
تحت نظم
+861 
نمایش تلفن ها
Fujian Sanming YiKun Machinery Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
باران ژنراتور توربین آبی پلتون
Wholesale and retail
42105000 IRR
سعر الجملة
42062895 IRR  (از 3  قطعه)
تحت نظم, 60 روز
+861 
نمایش تلفن ها
Fujian Sanming YiKun Machinery Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
باد آبی میکرو توربین پلتون
Wholesale and retail
42105000 IRR
سعر الجملة
42062895 IRR  (از 2  قطعه)
تحت نظم, 60 روز
+861 
نمایش تلفن ها
Fujian Sanming YiKun Machinery Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
توربین پروانه
Wholesale and retail
42105000 IRR
سعر الجملة
42062895 IRR  (از 3  قطعه)
تحت نظم, 90 روز
+861 
نمایش تلفن ها
Fujian Sanming YiKun Machinery Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
توربین کاپلان را
Wholesale and retail
42105000 IRR
سعر الجملة
42062895 IRR  (از 2  قطعه)
تحت نظم, 90 روز
+861 
نمایش تلفن ها
Fujian Sanming YiKun Machinery Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
Wheel(runner) هیدرولیک توربین پلتن توربین برای
Wholesale and retail
42105000 IRR
سعر الجملة
42062895 IRR  (از 3  قطعه)
تحت نظم, 60 روز
+861 
نمایش تلفن ها
Fujian Sanming YiKun Machinery Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
کوچک آب فرانسیس هیدرولیک توربین دونده
Wholesale and retail
42105000 IRR
سعر الجملة
42062895 IRR  (از 2  قطعه)
تحت نظم, 60 روز
+861 
نمایش تلفن ها
Fujian Sanming YiKun Machinery Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
پروانه آبی میکرو ژنراتور چرخ توربین
Wholesale and retail
42105000 IRR
سعر الجملة
42062895 IRR  (از 2  قطعه)
تحت نظم, 60 روز
+861 
نمایش تلفن ها
Fujian Sanming YiKun Machinery Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
چرخ آب توربین repairation
Wholesale and retail
42105000 IRR
سعر الجملة
42062895 IRR  (از 3  قطعه)
تحت نظم, 60 روز
+861 
نمایش تلفن ها
Fujian Sanming YiKun Machinery Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
چرخ ژنراتور توربین برق آبی کوچک
Wholesale and retail
42105000 IRR
سعر الجملة
42062895 IRR  (از 3  قطعه)
تحت نظم, 60 روز
+861 
نمایش تلفن ها
Fujian Sanming YiKun Machinery Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
دست و پا زدن راهنمای دستگاه
Wholesale and retail
42105000 IRR
سعر الجملة
42062895 IRR  (از 3  قطعه)
تحت نظم, 60 روز
+861 
نمایش تلفن ها
Fujian Sanming YiKun Machinery Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
توربین پلتن آب چرخ توربین دونده به نوسازی ژنراتور
Wholesale and retail
42105000 IRR
سعر الجملة
42062895 IRR  (از 3  قطعه)
تحت نظم
+861 
نمایش تلفن ها
Fujian Sanming YiKun Machinery Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
چرخ توربین برق آبی کوچک
Wholesale and retail
42105000 IRR
سعر الجملة
42062895 IRR  (از 2  قطعه)
تحت نظم, 60 روز
+861 
نمایش تلفن ها
Fujian Sanming YiKun Machinery Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
توربین پروانه
Wholesale and retail
42105000 IRR
سعر الجملة
42062895 IRR  (از 3  قطعه)
تحت نظم
+861 
نمایش تلفن ها
Fujian Sanming YiKun Machinery Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
توربین کاپلان
Wholesale and retail
42105000 IRR
سعر الجملة
42062895 IRR  (از 3  قطعه)
تحت نظم, 90 روز
+861 
نمایش تلفن ها
Fujian Sanming YiKun Machinery Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
آب آبی میکرو توربین پلتون فروش
Wholesale and retail
42105000 IRR
سعر الجملة
42062895 IRR  (از 2  قطعه)
تحت نظم, 60 روز
+861 
نمایش تلفن ها
Fujian Sanming YiKun Machinery Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
Hydrogenerator روتور
Wholesale and retail
42105000 IRR
سعر الجملة
42062895 IRR  (از 3  قطعه)
تحت نظم, 60 روز
+861 
نمایش تلفن ها
Fujian Sanming YiKun Machinery Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
چرخ توربین هیدرولیک مینی ژنراتور حرکت شبیه چمچه
Wholesale and retail
42105000 IRR
سعر الجملة
42062895 IRR  (از 3  قطعه)
تحت نظم, 60 روز
+861 
نمایش تلفن ها
Fujian Sanming YiKun Machinery Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
توربین پروانه
Wholesale and retail
42105000 IRR
سعر الجملة
42062895 IRR  (از 3  قطعه)
تحت نظم, 60 روز
+861 
نمایش تلفن ها
Fujian Sanming YiKun Machinery Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
ژنراتور توربین قدرت آب
Wholesale and retail
42105000 IRR
سعر الجملة
42062895 IRR  (از 3  قطعه)
تحت نظم, 60 روز
+861 
نمایش تلفن ها
Fujian Sanming YiKun Machinery Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
توربین پلتون
Wholesale and retail
42105000 IRR
سعر الجملة
42062895 IRR  (از 3  قطعه)
تحت نظم
+861 
نمایش تلفن ها
Fujian Sanming YiKun Machinery Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
آب بالا سر توربین پلتن چرخ توربین واحد تولید
Wholesale and retail
42105000 IRR
سعر الجملة
42062895 IRR  (از 3  قطعه)
تحت نظم, 60 روز
+861 
نمایش تلفن ها
Fujian Sanming YiKun Machinery Co., Ltd
Delivery in ايران from چین
مقایسه
قبلي1234تل
براي
by the goods
Your message must contain at least 20 symbols. The message must not be more than 2000 symbols.
آيا در زمينه مورد نياز را پر نمي
درست است نه ميدان
درست است نه ميدان
مقایسه0
Clearوضعیت ها انتخاب شده: 0